nafaka

NAFAKA ve NAFAKA TÜRLERİ

Genel Olarak Nafaka

Nafaka Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş olup, tedbir nafakası, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası ve yardım nafakası olmak üzere dört türü vardır. Yardım nafakası, kişinin hukuken bakmakla yükümlü olduğu kişilere karşı sorumlu olduğu parasal katkı türüdür. Yardım nafakası dışında kalan diğer üç nafaka türü boşanma ile alakalı olup, boşanma davası sürerken ve/veya boşanma gerçekleştikten sonra tarafların birinin diğerine ve/veya ortak çocuklara, boşanma öncesi yaşam standartları göz önüne alınarak boşanma sonrasında da hayatlarını devam ettirebilmeleri ve yaşam standartlarını asgari düzeyde sağlayabilmeleri için hakim tarafından ödenmesine hükmedilen parasal katkıdır.

Tedbir Nafakası

Tedbir nafakası, Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiştir. boşanma veya ayrılık davası açılması halinde hakim tarafından re’sen alınabilecek geçici önlem niteliğindedir. TMK’nundaki İlgili düzenleme gereğince hakim, dava süreci devam ederken eşlerin barınmasına, geçimine ve çocukların bakımına ilişkin gerekli olan parasal katkıyı ifade eden tedbir nafakasını, eşlerden birinin diğerine sağlamasına karar verir. Tedbir nafakası için talepte bulunulması gerekli olmayıp hakim durumun gereklerini göz önüne alarak re’sen karar verecektir. 

Hükmedilen tedbir nafakası borcu, boşanma veya ayrılık davasının kesinleşmesi ile birlikte sona erer.

Yoksulluk Nafakası

Yoksulluk nafakası, evlilik birliğinin boşanma ile sona ermesi halinde söz konusu olacaktır. Boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek olan tarafın, geçimini sağlayabilmek için diğer taraftan, mali gücü oranında talep edebileceği parasal katkıdır. Yoksulluk nafakası talep eden tarafın kusurunun daha ağır olmaması gerekmektedir. İstenebilecek yoksulluk nafakası diğer tarafın mali gücü oranındadır.

Yoksulluk nafakası, tedbir nafakasının aksine hakim tarafından re’sen karar verilebilen bir nafaka türü değildir. Hakim talep halinde yoksulluk nafakası şartlarının oluşup oluşmadığını ve yoksulluk nafakası miktarını belirleyecektir. Yoksulluk nafakası boşanma davası devam ederken bu dava sürecinde talep edilebileceği gibi boşanma davasından ayrı bir dava açılarak da talep edilebilir. Tedbir nafakasının aksine yoksulluk nafakası süresizdir.

İştirak Nafakası

İştirak nafakası, evlilik birliğinin sona ermesi halinde ortak çocuklar için hükmedilecek olan nafaka türüdür. Kanun koyucu tarafından, çocuğun menfaatleri göz önünde tutularak, bakım ve eğitim giderlerinin karşılanabilmesi için boşanma sonucunda velayetin kendisine bırakılmayan eşin de mali gücü oranında bu giderlere katılması zorunlu tutulmuştur. Boşanma sonrası velayetin kimde olacağının belirlenmesi ve velayet hakkı kendisine verilmeyen tarafın hak ve yükümlülükleri için yazımıza göz atabilirsiniz.

İştirak nafakası da yoksulluk nafakası gibi boşanma veya ayrılık davası devam ederken bu dava içerisinde talep edilebilir. Buna ek olarak, davaların sonuçlanmasından sonra ayrı olarak açılacak bir dava ile de iştirak nafakası talep edilebilir. Bununla birlikte çocuğun eğitim ve bakım giderlerine katılmak velayet sahibi olmayan taraf için de zorunlu olup, tedbir nafakasında olduğu gibi taleple bağlı olmaksızın hakim tarafından iştirak nafakasına re’sen karar verilebilecektir.

İştirak nafakası da tedbir nafakası gibi süreli bir nafaka türü olup kural olarak çocuğun. ergin olması ile birlikte son bulmakla birlikte çocuk eğitimine devam etmekteyse iştirak nafakası borcu da çocuğun eğitimi bitene kadar devam eder.  Ancak belirtmek gerekir ki, iştirak nafakası kural olarak erginliğe erişme ile son bulacağından, bundan sonraki süreçte iştirak nafakasının devam edebilmesi için bu yönde bir dava açılması gerekmektedir.

Yardım Nafakası

Yardım nafakası boşanma ile ilişkili bir nafaka türü olmayıp, kişinin hukuken. bakmakla yükümlü olduğu kişilere, talep etmeleri halinde vermekle yükümlü olduğu nafaka türüdür. Yardım nafakası kapsamına giren kişiler kişinin üstsoyu, altsoyu ve kardeşleridir. 

Kardeşler de bu kişiler arasında sayılmış olmakla birlikte kardeşlerin. nafaka yükümlülükleri refah içerisinde olmaları şartına bağlanarak daraltılmıştır. Yardım nafakası talebi dava yolu ile yapılacak olup, söz konusu dava mirasçılık sırası gözetilerek açılır. Söz konusu talep hakim tarafından, nafaka istenenin mali gücü göz önüne alınarak değerlendirilecektir.

AVUKAT OĞUZHAN GÜLŞEN

T. Ü. Z. E. L. G. Ü. L. Ş. E. N. H. U. K. U. K. B. Ü. R. O. S. U. Örneğin. Örneğin. Sonuç olarak. Örneğin. Örneğin. Sonuç olarak. Örneğin. Örneğin. Sonuç olarak. Örneğin. Örneğin. Sonuç olarak. Örneğin. Örneğin. Sonuç olarak.

Paylaş

Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback
Nafakanın artırılması davası - Tüzel & Gülşen Hukuk Bürosu
3 years ago

[…] Nafaka ve nafaka türleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için nafaka ve nafaka türleri yazımızı okuyabilirsiniz. […]

error: İçerik korumalıdır