icra-iflas-hukuku-tg

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku, borçlu ve alacaklı sıfatlarına sahip tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlendiği ve alacaklının da devlet otoritesi vasıtasıyla alacağına kavuşmasını öngören bir hukuk disiplinidir. TÜZEL&GÜLŞEN Hukuk Bürosu, müvekkil ve danışanlarına, İcra ve İflas Hukuku alanındaki tecrübe ve bilgi birikimiyle, etkin, disiplinli ve kaliteli bir avukatlık hizmeti sunmaktadır.

İcra ve İflas Hukuku alanındaki takip ve dava hizmetlerimizin içeriğini oluşturan uyuşmazlıklar, özetle aşağıdaki gibidir:

 

TAKİP HİZMETLERİ
 • İlamlı İcra Takibi
 • İlamsız İcra Takibi
  • Genel Haciz Yolu İle Takip
  • Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu İle Takip
  • Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi Talepli Takip
 • Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip
 • Çocuk Teslimi
 • İflas ve Konkordato işlemleri
 • Takibe ve Ödeme Emrine İtiraz
 • Haciz
  • Fiili Haciz
  • İhtiyati Haciz
DAVA HİZMETLERİ
 • İtirazın Kaldırılması
 • İtirazın İptali
 • Menfi Tespit ve İstirdat
 • İstihkak
 • İcra Memuru İşlemini Şikayet
 • Tazminat
 • İflas
error: İçerik korumalıdır