sigorta-tazminat-tahkim-tg

Sigorta Tahkim – Tazminat Hukuku

Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasındaki sigorta sözleşmesinden veya güvence hesabından faydalanacak kişiler ile güvence hesabı arasındaki hukuki uyuşmazlıklardan kaynaklı ihtilafları içeren bir komisyondur. TÜZEL&GÜLŞEN Hukuk Bürosu, bu alandaki tecrübe ve bilgi birikimiyle, müvekkil ve danışanlarının, Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde temsili konusunda, etkin, disiplinli ve kaliteli bir avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Sigorta Tahkim ve Tazminat Hukuku alanındaki dava ve danışmanlık hizmetlerimizin içeriğini oluşturan uyuşmazlıklar, özetle aşağıdaki gibidir:

*Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde hukuki temsil,

*Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarından kaynaklı maddi tazminat talepleri (maluliyet, iş gücü kaybı, destekten yoksun kalma tazminatı)

*Doktor uygulama hatası (malpraktis) sonucu gerçekleşen ölüm ve bedensel zararlardan kaynaklı maddi tazminat talepleri

*Hakem Heyeti kararlarına karşı itiraz

*Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyeti kararlarına karşı temyiz yoluna başvuru

*Trafik kazaları, doktor uygulama hatalarından kaynaklanan ölümler ile bedensel zararlara karşı dava açılması

error: İçerik korumalıdır