miras hukuku

Miras Hukuku

Miras Hukuku, gerçek kişilerin ölümünden sonraki mal varlıklarına ilişkin uyuşmazlıkları içeren bir hukuk disiplinidir. TÜZEL&GÜLŞEN Hukuk Bürosu, müvekkil ve danışanlarına, Miras Hukuku alanındaki tecrübe ve bilgi birikimiyle, etkin, disiplinli ve kaliteli bir avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Miras Hukuku alanındaki dava ve danışmanlık hizmetlerimizin içeriğini oluşturan uyuşmazlıklar, özetle aşağıdaki gibidir:

*Vasiyetname ve miras sözleşmelerinin hazırlanmasında hukuki danışmanlık

*Ölüme bağlı tasarrufların(vasiyetname, miras sözleşmesi) iptali

*Tenkis davası

*Miras sebebiyle istihkak davaları

*Mirasın açılmasından kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklar

*Mirasın reddi

*Terekenin resmi tasfiyesi

*Mirasın paylaşılması

*Mirasta denkleştirme

error: İçerik korumalıdır