Bireysel Başvuru Hukuku

Kişiler, Anayasa ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türkiye’nin taraf olduğu protokollerin ortak koruması altındaki temel hak ve özgürlüklerinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapabilir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Konseyi nezdinde kurulan bir mahkemedir.

Gerek Anayasa Mahkemesi gerekse de uluslararası anlamda faaliyet gösteren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru, önemli hukuki ve teknik kriterlerin dikkatle değerlendirilmesi ve irdelenmesi gereken hukuk disiplinleridir. TÜZEL&GÜLŞEN Hukuk Bürosu, müvekkil ve danışanlarına, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bireysel başvuru alanındaki tecrübe ve bilgi birikimiyle, etkin, disiplinli ve kaliteli bir avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Bireysel başvuru alanındaki dava ve danışmanlık hizmetlerimizin içeriğini oluşturan uyuşmazlıklar, özetle aşağıdaki gibidir:

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru ve tüm başvuru sürecinin yürütülmesi, mahkeme nezdinde hukuki temsil hizmeti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bireysel başvuru ve tüm başvuru sürecinin yürütülmesi, mahkeme nezdinde hukuki temsil hizmeti

error: İçerik korumalıdır