04.08.2022 tarihinde, Anayasa Mahkemesi’nin 30.06.2021 tarih ve 2021/127 E. 2022/85 K. sayılı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararın, konuya ilişkin özü şu şekildedir:

çalışan işçinin yaşlılık aylığı RESMİ GAZETE : 04.08.2022 çalışan işçinin yaşlılık aylığı

çalışan işçinin yaşlılık aylığı KONU : Kamulaştırma Kanunu Geçici madde 16  iptal edildi.

çalışan işçinin yaşlılık aylığı HAK : Mülkiyet Hakkı / AİHS’e Ek 1 Numaralı Protokol- Anayasa md. 35, Adil yargılanma hakkı, hukuki güvenlik ilkesi

çalışan işçinin yaşlılık aylığı SONUÇ :

Kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan tazminat davalarında verilen kararın icraya konulabilmesi için kesinleşmesi gerekmez.

19.06.2021 tarihinden önce kesinleşme olmadan başlatılan icra takiplerinin kesinleşmiş mahkeme kararı sunuluncaya kadar duracağı, kesinleşme olmadan yeni bir takip de başlatılamayacağı kuralı iptal edildi.

Özetle; mevcut durum itibariyle, kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat davasının icraya  konulması için kesinleşmesi gerekmez.

Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla.

error: İçerik korumalıdır