Sitemizin, Resmi Gazete gelişmeleri bölümünde bugün, 26.01.2023 tarihinde yürürlüğe giren kanunu inceleyeceğiz. Sözleşmeli personele uygulanacak disiplin cezalarıyla ilgili çıkarılan bu yeni düzenlemeyi inceleyelim: sözleşmeli personelin disiplin cezaları.

sözleşmeli personelin disiplin cezaları

RESMİ GAZETE : 26.01.2023

sözleşmeli personelin disiplin cezaları

 

DÜZENLEME: Sözleşmeli personel; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilen, kamu hizmetlerinin gördürüldüğü kişilerdir. Hukukumuzda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre çalışan sözleşmeli personele uygulanacak disiplin cezaları bakımından herhangi bir kanuni düzenleme mevcut değildi. 

Ancak; 26.01.2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar İle 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7433 Sayılı kanun ile sözleşmeli personelin disiplin cezaları yasal dayanağa kavuştu. 
İlgili kanunun 2/3. maddesine göre:
Sözleşmeli personelin görevden uzaklaştırılması ile disipline aykırı fiil ve hâllerin gerçekleşmesi durumunda bu personele verilmesi gereken disiplin cezaları, disiplin cezası vermeye yetkili merciler ve disiplin kurulları ile disipline dair diğer hususlar hakkında Devlet memurlarının tabi olduğu hükümler uygulanır. Ancak, kademe ilerlemesinin durdurulması ve üstü ceza verilmesini gerektiren fiil ve hâllerde disiplin kurulunun kararı alınarak sözleşmeli personelin görevine atamaya yetkili amirin onayı ile son verilir.

sözleşmeli personelin disiplin cezaları

 

SONUÇ : Sözleşmeli personel, disiplin hükümleri bakımından devlet memurlarının tabi olduğu kurallara tabi kılınmıştır. Kademe ilerlemesinin durdurulması ve üstü ceza verilmesini gerektiren fiil ve hâllerde de; disiplin kurulunun kararı alınarak atamaya yetkili amirin onayı ile sözleşmeli personelin görevine son verileceği düzenlenmiştir. 

Hakkında disiplin cezası verilen sözleşmeli personellerin, disiplin cezasının iptali için dava açması gerekmektedir. Bu davalar, idare mahkemelerinde açılacak olup; sürecin uzman avukatlarımızca takibi için bizimle iletişime geçin.

Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla.

error: İçerik korumalıdır