RESMİ GAZETE : 25.01.2021 karşılıksız çekte bankanın sorumluluğu

YÜRÜRLÜK TARİHİ : 29.01.2021

İÇERİK : 

20 Ocak 2010’dan sonra bastırılan çekler için,

Muhatap banka:

1- Çekin hiç karşılığı yoksa:

             * Çek bedeli 2.670 TL veya üzerinde ise 2.670 TL

             * Çek bedeli  2.670 TL altında ise çek bedeli,

2- Çekin kısmen karşılığı varsa,

         * Çek bedeli 2.670 TL veya altındaysa, çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığı 2.670 TL’ye tamamlayacak miktarı,

* Çek bedeli 2.670 TL ve üzerindeyse çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa ilave olarak 2.670 TL’yi ödemekle yükümlüdür.

20 Ocak 2010’dan önce bastırılan çekler için,

Muhatap banka:

1-  Çekin hiç karşılığı yoksa: 1.680 TL 

2- Çekin kısmen karşılığı varsa: Kısmen karşılığı, her çek yaprağı için 1.680 TL’ye tamamlayacak biçimde ödeme yapmakla yükümlüdür.

karşılıksız çekte bankanın sorumluluğu

error: İçerik korumalıdır