RESMİ GAZETE : 19.01.2021

YÜRÜRLÜK TARİHİ : 19.01.2021

İÇERİK :

Ek ödemeden kimler yararlanacak? 
Üniversitelerin tıp fakülteleri ve sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde COVID-19 salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev yapan personel ile yöneticileri ek ödemeden yararlanacaktır.
Ek ödeme kapsam ve oranı nasıl belirlenecek?
Ek ödemenin, yer ve/veya personel yönünden kapsam ve oranı üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenecektir.
Ek ödeme yapılacak süre nedir?
Ek ödeme, 1/11/2020 tarihinden geçerli olmak üzere iki ay süreyle verilebilecektir.
Ek ödemede tavan sınır nedir?
Ek ödemenin toplam tutarı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecektir.(2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu madde 58/c ve f’de belirtilen tutar)
error: İçerik korumalıdır