KONU : BİREYSEL BAŞVURU KARARI

MAHKEME: Anayasa Mahkemesi

RESMİ GAZETE : 19.01.2021

SONUÇ : Hak ihlali

KARARA KONU HAK :AY. madde 17(Yaşam Hakkı)

OLAYLAR : Bireysel başvuru sahibinin kardeşi, 24 haftalık hamileyken, devlet hastanesinde gerçekleşen kürtaj işlemi sonucu, ceninle birlikte hayatını kaybetmiştir. 

Ölen kadının babası ve kardeşi Sağlık Bakanlığı’na karşı tazminat davası açmış ancak İdare Mahkemesi, doktorun, konusu suç teşkil eden cerrahi müdahaleyi izinli olduğu dönemde yaptığı ve doktorun kişisel kusuru bulunduğu, idarenin hizmet kusuru bulunmadığını belirterek davayı reddetmiştir. Danıştay tarafından da temyiz ve karar düzeltme talepleri reddedilen, ölenin kardeşi, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapmıştır.
KARAR : Anayasa Mahkemesi; suç teşkil eden tıbbi müdahale niteliğindeki kürtaj işleminin, doktorun yıllık izinde olduğu bir dönemde yapılsa da, doktorun bir kamu görevlisi olduğu ve tıbbi müdahalenin de devlet hastanesi personeli ve ekipmanları ile yapıldığını belirtmiştir. Mahkeme, devlet hastanesi idaresinin denetim ve kontrol görevini gereği gibi yerine getirmediğini belirterek organizasyon kusuru olduğuna vurgu yapmış ve yaşam hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir. 
error: İçerik korumalıdır