çalışan işçinin yaşlılık aylığı RESMİ GAZETE : 03.03.2021 çalışan işçinin yaşlılık aylığı

çalışan işçinin yaşlılık aylığı SONUÇ : İptal kararı- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu mülga 62. madde iptal edildi.

çalışan işçinin yaşlılık aylığı KARARA KONU HAKLAR : Sosyal Güvenlik Hakkı (Anayasa md. 60), Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması (Anayasa md. 13)

HUKUKİ AÇIKLAMA :

Bilindiği üzere, sigortalı olarak bir işyerinde çalışan işçi, şu koşullarla yaşlılık aylığına hak kazanır.

  1. Yaş
  2. Prim ödeme gün sayısı
  3. Sigortalılık süresi
  4. Çalıştığı işyerinden ayrılma: Bu koşul gereği işçi, aylık tahsis talebinde bulunmadan önce aktif çalışma hayatını sona erdirmelidir. Bu koşulun Anayasaya aykırı olduğundan bahisle iptal davası açılmıştır.

KARAR :

Anayasa Mahkemesi, sigortalının, yaşlılık aylığı almak için öncelikle aktif çalışma hayatına son vermesini gerektiren kuralın:

  • Meşru bir amacı olduğunu belirtmiştir. (Zira; kuralla, sigortalılık statüsündeki değişiklik işyeri ile SGK kayıtlarına düzenli bir şekilde işlemesi sağlanmış olur.)
  • Elverişli, gerekli ve orantılı bir sınırlama olmadığını belirtmiştir. (Zira; SGK, yaşlılık aylığı tahsis taleplerine, en geç 3 ay içinde cevap verme hakkına sahiptir. Bu sürede kişinin işsiz kalması, hayatını idame ettirememesi riski doğurur.)

Sonuç olarak; Anayasa Mahkemesi, sigortalının, yaşlılık aylığı alması için çalıştığı işten ayrılmasını öngören kuralı Anayasaya aykırı bulmuş ve iptal etmiştir.

Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. çalışan işçinin yaşlılık aylığı

error: İçerik korumalıdır