KONU :Kanun Yararına Bozma

MAHKEME:Yargıtay 16. Hukuk Dairesi, 2020/376 E., 2020/1443 K.

RESMİ GAZETE : 14.01.2021

KURAL :Kadastro Kanunu madde 12/3 ”Bu tutanaklarda belirtilen haklara, sınırlandırma ve tespitlere ait tutanakların kesinleştiği tarihten itibaren on yıl geçtikten sonra, kadastrodan önceki hukuki sebeplere dayanarak itiraz olunamaz ve dava açılamaz.

İÇERİK : Davacı, adına kayıtlı taşınmazın bir bölümünün 2013 tarihli uygulama kadastrosu sonucunda davalıya ait taşınmazda bırakıldığı iddiasıyla tapu iptal ve tescil davası açmıştır. Mahkeme, davanın kabulüne karar vermiştir.

Adalet Bakanlığı’nın talebi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kanun yararına bozma başvurusunda bulunmuştur. 
Yargıtay, bilirkişi raporunda taraflar arasında tesis kadastrosunda belirlenen sınır ile uygulama kadastrosu sınırının aynı olduğunun saptandığını belirterek, davanın, uygulama kadastrosuna itiraz olarak açılsa da davacının aslında, tesis kadstrosundaki sınıra ilişkin talepte bulunduğunu ifade etmiştir. 
Bu durumda,  kadastro tutanaklarında belirtilen haklara, sınırlandırma ve tespitlere ait tutanakların kesinleştiği tarihten itibaren on yıl geçtikten sonra, kadastrodan önceki hukuki sebeplere dayanarak itiraz edilemeyeceği ve dava açılamayacağı gözetilmeden davanın kabulüne karar verilmesi hukuka aykırıdır. 
error: İçerik korumalıdır