KONU :Kanun Yararına Bozma

RESMİ GAZETE : 12.01.2021

HUKUKİ KONU :Takas Mahsup Defi – Ret ve Kabul Edilen Miktarı Aşan Vekalet Ücreti

OLAY VE OLGULAR : Davacı, davalı ile boşandıklarını ancak kendisine ait dizüstü bilgisayarın davalı tarafından kendisine verilmediği iddiasıyla bilgisayarın iadesi, kabul edilmeyecekse 2.000 TL’nin iadesini talep etmiştir. Davalı, ıslah dilekçesi ile takas defi talebinde bulunmuştur. Ancak dilekçe, delil avansı yatırılmadığı için davacıya tebliğ edilmemiş, duruşmada da davacıya, takas mahsup define karşı beyanları sorulmamıştır. Mahkeme, takas talebinin icra mahkemelerinin yetkisinde olduğundan bahisle, davanın 500 TL’lik kısmının kabulüne, kesin olarak karar vermiştir. 

KARAR : Takas, borçlunun takas iradesinin alacaklıya bildirilmesi ile gerçekleşir. İlk itiraz değil, defidir. İlk itirazlar gibi davaya cevap süresi içinde ileri sürülmesi gerekmez. Ancak cevap süresinden sonra takas-mahsup definde bulunmak, savunmanın genişletilmesidir. Cevap dilekçesinin ıslahı ile takas mahsup definde bulunulması mümkün olup, bu talep harca da tabi değildir. Karar, bu kısım yönünden ve davada reddedilen ve kabul edilen alacağın miktarını aşar şekilde vekalet ücretine hükmedilmesi nedeniyle, kanun yararına bozulmuştur. 

error: İçerik korumalıdır