KONU :Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında, orman sınırları dışına çıkarılabilecek ve çıkarılamayacak alanlar.

orman sınırları RESMİ GAZETE : 07.01.2021

orman sınırları İLGİLİ KANUN HÜKMÜ : 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun Ek 16. Maddesi Kapsamında Orman Sınırlarının Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik’in 5 ve 6. maddeleri.

orman sınırları İÇERİK :

• Sınırları Cumhurbaşkanınca belirlenecek aşağıdaki yerler, orman sınırları dışına çıkarılabilir;

* Tarım ve Orman Bakanlığınca, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerler,

* 7139 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 28/4/2018 tarihi itibari ile üzerinde yerleşim yeri bulunan yerler,

* Yerleşim yeri oluşturulması uygun olan taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan yerler.

• Orman sınırları dışına çıkarılamayacak alanlar;

*  6831 sayılı Kanunun 16., 17. ve 18. maddelerine göre izin verilen orman alanları,

*  6831 sayılı Kanunun 23., 24. ve 25. maddelerine göre belirlenmiş özel statülü orman alanları,

*  12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında sınırları tespit ve ilan edilen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri, turizm merkezleri, turizm bölgeleri ve turizm alanları sınırları içerisinde kalan ormanlık alanlar,

*  Genel Müdürlüğün bina ve tesislerinin bulunduğu orman alanları,

*  Tohum bahçesi, tohum meşceresi ve gen koruma ormanları,

*  Özel ağaçlandırma için tahsis edilmiş orman alanları.

error: İçerik korumalıdır