RESMİ GAZETE : 14.01.2021

YÜRÜRLÜK TARİHİ :14.01.2021

İÇERİK :

 1. Online Satış: Seyahat acentalarının, tüketicilerle fiziki olarak karşı karşıya gelmeden, online satış kanalıyla işlem yapmalarına ilişkin düzenlemeler getirildi.
 2. TÜRSAB Üyeliği: Seyahat acentalarının, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği üyeliği, Bakanlık tarafından işletme belgesinin düzenlenmesi ile kesinleşecektir. Üyelik aidatının belirlenmesinde de belgenin verildiği yıl esas alınacaktır.
 3. Seyahat Acentasına Ayrılmış Bağımsız Alan: Kayıtlarda tek bağımsız bölüm olarak geçen bina veya katlarda, birden fazla seyahat acentası bulunursa, her seyahat acentasının, bağımsız faaliyetleri için belirgin şekilde ayrılmış, yeterli büyüklükte kendisine ait bir alanı olması gerekecek.
 4. Online Satış Kanalında Hizmet Tanıtımı ve Pazarlanması: Seyahat acentası kendisinin veya diğer seyahat acentalarının münhasır faaliyet kapsamındaki hizmetlerinin tanıtımı, pazarlanması ve satışını online satış kanalları vasıtası ile gerçekleştirebilecektir ancak aynı online satış kanalında birden fazla seyahat acentasına ait hizmetin tanıtım, pazarlama ve satışının yapılması halinde hangi hizmetin hangi seyahat acentasına ait olduğu açıkça belirtilmelidir.
 5. Seyahat Acentası İşi İçin Düzenlenen Online Satış Kanallarında Başka Hizmet Yasağı: Seyahat acentası, online platformlar, mobil uygulamalar ve diğer elektronik iletişim araçları kullanarak yapacağı pazarlama ve satış faaliyetlerini yalnızca bu faaliyetler için kullanacağı online satış kanalları üzerinden gerçekleştirmek zorundadır. Bu amaçla kullanılan online satış kanalları üzerinden seyahat acentası hizmetleri dışında başka faaliyet yürütülemeyecektir. Seyahat acentaları pazarlama ve satış faaliyetlerinde tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla Bakanlıkça düzenlenen işletme belgesinde yer alan belge numarası ile seyahat acentası unvanını online satış kanallarının ilk açılış sayfasında, diğer sayfalarda ise sayfa sonlarında kullanmak zorundadır.
 6. Seyahat Acenatası Ürün ve Faaliyetlerinin, Bu Alanlar Dışındaki Mal Ve Hizmet Piyasalarında Pazarlanması Yasağı: Seyahat acentası ürünleri dışında, mal ve hizmet pazarlaması veya satışı yapılan elektronik ticaret alanlarında seyahat acentalarının ürün ve faaliyetleri satışa sunulamaz, satışa yönlendirmek amacıyla seyahat acentası ürünlerine yer verilemez. Ancak, seyahat acentaları bu alanlara reklam ve ilan verebilir, kullanıcılar bu alanlar üzerinden seyahat acentasının online satış kanallarına bağlanabilir.
 7. Online Satış Kanallarını Bildirme Zorunluluğu: Seyahat acentası pazarlama ve satış faaliyetlerini gerçekleştirdiği online satış kanallarını Bakanlığa ve TÜRSAB’a bildirmek zorundadır.
 8. İşletme Belgesinin Geri Alınmasında Bakanlık yanında TÜRSAB’a da Başvurabilme İmkanı: Seyahat acentası, işletme belgesinin geri alınması talebinde gerekli belgelerle birlikte Bakanlığa başvurabileceği gibi, TÜRSAB’a da başvurabilir.
 9. Paket Tur Sözleşmelerinde Açıklık Zorunluluğu: Seyahat acentası, müşteriye verilmek üzere düzenleyeceği paket tur veya tura ilişkin sözleşmelerde Bakanlıkça düzenlenen işletme belgesinde yazılı olan; belge numarasını, seyahat acentası ve ticaret unvanı ile adresini belirtmekle yükümlüdür. Satışı gerçekleştirilen ürünün başka bir seyahat acentasına ait olması halinde, ürün sahibi seyahat acentasının sözleşmelerde açıkça belirtilmesi zorunludur.
 10. Online Satış Kanalları Üzerinde Denetim: Seyahat acentasının işyeri niteliklerinin korunup korunmadığı faaliyetlerinin ilgili mevzuat ile meslek ilkelerine uygun olup olmadığı Bakanlık ve TÜRSAB yetkililerince denetleneceği kuralı, seyahat acentalarının pazarlama ve satış yaptığı online satış kanalları için de uygulanacaktır.
 11. Seyahat Acentelerinin, 14.04.2021 Tarihine Kadar Gereğini Yerine Getirmekle Yükümlü Olduğu Kurallar:
 • Aynı online satış kanalında birden fazla seyahat acentasına ait hizmetin tanıtım, pazarlama ve satışının yapılması halinde hangi hizmetin hangi seyahat acentasına ait olduğunun açıkça belirtilmesi gereği,
 • Seyahat acentası işi için düzenlenen online satış kanallarında başka hizmet yasağı:
 • Seyahat Acentası ürün ve faaliyetlerinin, bu alanlar dışındaki mal ve hizmet piyasalarında pazarlanması yasağı: 
 • Online satış kanallarını bakanlık ve türsab’a bildirme zorunluluğunu, en geç 14.04.2021 tarihine kadar yerine getirmek zorundadır.
error: İçerik korumalıdır