RESMİ GAZETE : 28.01.2021 Sinema sektörüne destek

YÜRÜRLÜK TARİHİ : 28.01.2021

İÇERİK : 

* İlgili yönetmelik gereği destek alanın, destek tutarına karşılık 6183 sayılı Kanun madde 10’daki teminatları, taşınmaz ipoteği ve benzeri diğer teminat türlerini veya muteber en az bir gerçek veya tüzel kişiyi müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu olarak göstermesi gerektiği kuralı,  yerli film gösterim desteği alanlar için de getirildi.
* İlk uzun metrajlı kurgu film yapım, uzun metrajlı sinema film yapım, ortak yapım, çekim sonrası,. dağıtım ve tanıtım ile yerli film gösterim destek türlerinde destek. tutarının tamamının tek seferde ödenebilmesi imkanı getirildi. Bunun için koşul: 6183 sayılı Kanunun 10. Maddesine uygun ve destek tutarı kadar teminat mektubunun teminat olarak gösterilmelidir. 
(Dizi film desteği, yabancı film yapım desteğinde tek seferde ödeme imkanı yönetmelikte zaten mevcuttur.)
* Yerli film gösterim şartları değiştirildi. Bu desteğin şartları şu şekildedir:
-Destek alan, sinema salonunda destek sözleşmesinin imzalanma tarihinden itibaren. 1 yıl içinde en az 6 filmi, her biri en az bir hafta süreyle ve toplam gösterim süresi en az. 12 hafta olacak şekilde göstermelidir.
– Filmler, en az ikisi saat 16.00’dan sonra olmak üzere, günde en az 3 seans gösterilir.
– Filmlerin gösterimi en az 50 koltuk kapasiteli sinema salonlarında ticari amaçla yapılmalıdır.
– Yıllık destek tutarı; sinema salonunun 3 seans tam kapasiteli olarak çalışması durumunda tam bilet tutarı üzerinden elde edilecek hasılatın %30’unu aşamaz.
– Destek tutarının %50’si destek sözleşmesinin imzalanmasından, kalan. %50’si filmlerin gösteriminin tamamlanmasından sonra fatura, gösterimlere ilişkin bordro ve yapımcı paylarının ödendiğine dair dekont,. Genel Müdürlükçe uygun bulunup onaylandıktan sonra ödenecektir. Sinema sektörüne destek Örneğin. Örneğin. Sonuç olarak.
error: İçerik korumalıdır