Sitemizin, Resmi Gazete gelişmeleri bölümünde bugün 04.11.2022 tarihli karara yer veriyoruz. Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 18.02.2022 tarih ve 2019/5 E. 2022/1 K. sayılı kararı, 04.11.2022’de Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararın, konuya ilişkin özü şu şekildedir:

çalışan işçinin yaşlılık aylığı RESMİ GAZETE : 04.11.2022 çalışan işçinin yaşlılık aylığı

çalışan işçinin yaşlılık aylığı HUKUKİ SORUN: İfa zamanı gelmeyen bir alacak için açılan davada usulden ret kararı mı verilmelidir? Esastan ret kararı mı verilmelidir?

çalışan işçinin yaşlılık aylığı SONUÇ :

İfa zamanı gelmemiş; diğer bir ifadeyle vadesi henüz gelmeyen bir alacak için dava açıldığında, mahkemece usulden ret kararı mı yoksa esastan ret kararı mı verilmesi gerektiği konusunda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ile Yargıtay dairelerinin içtihatları arasında uyumsuzluk vardı.

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu, bu kararıyla, ifa zamanı gelmemiş bir alacak için dava açıldığında ”usulden ret” kararı verilmesi gerektiğine hükmetti. Mahkeme, kararında, ifası gelmeyen bir alacak için açılan davanın ”erken açılan bir dava” niteliğinde olduğunu ve bu nedenle de henüz bir hukuki yararın bulunmadığını belirtti.

Bu durumda, erken açılan bu tür davalarda davanın usulden reddine karar verilecek ve vekalet ücreti de maktu olarak belirlenecektir. 

Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. 

error: İçerik korumalıdır