KONU :ÜCRETSİZ İZİN ÖDENEĞİ, İŞSİZLİK ÖDENEĞİ, İŞVERENE SAĞLANAN İSTİHDAMA DÖNÜŞ VE ARTI İSTİHDAM TEŞVİKİ TUTARLARININ ARTTIRILMASI HAKKINDA.

RESMİ GAZETE : 13.01.2021

İÇERİK :

1- Ücretsiz İzin ve İşsizlik Ödeneği (İşsizlik Sigortası Kanunu Geçici Md. 24/1)
ÜCRETSİZ İZİN ÖDENEĞİ ŞARTLARI:
*İşçinin, 16.04.2020 tarihi itibariyle iş sözleşmesi bulunmalıdır.
*İşçi, İş Kanunu’nun geçici 10. maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılmış olmalıdır.
*işçi, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamıyor olmalıdır. 
İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ŞARTI:
*İşçinin iş akdi, 15.03.2020 tarihinden sonra, işsizlik ödeneğine hak kazanacak şekilde(İşsizlik Sigortası Kanunu geçici madde 51) feshedilmiş olmalıdır. 
ORTAK ŞARTLAR:
* İşçi, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almıyor olmalıdır.
* İşçi, 4857 sayılı Kanun’un geçici 10. maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere ücretsiz izinde bulunduğu veya işsiz kaldığı süre kadar, nakdi destekten faydalanabilir.
2- İşverene İstihdama Dönüş Teşviki (İşsizlik Sigortası Kanunu Geçici Md. 27/1-a,b,c)
ŞARTLAR: 
*İşçi, SGK’ya bildirimi yapılarak veya bildirilmeden çalıştırılmaktayken, 01.01.2019-17.04.2020 tarihleri arasında işi sona ermiş olmalıdır. İşçinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller vb. nedenlerle işine son verilmesi halinde bu düzenleme uygulamaz. 
*İşçi, son ayrıldığı işyerine veya halihazırda SGK’ya bildirilmeksizin çalıştığı  işyerine başvurmuş olmalıdır.
*İşveren, başvuru yapan işçiyi istihdam etmeli ve fiilen çalıştırmalıdır.
3- İşverene Artı İstihdam Teşviki (İşsizlik Sigortası Kanunu Geçici Md. 28/1,2)
İşçi ve işveren bakımından özel şartlar aranmakta olup, detaylar ilgili kanun maddesinde yer almaktadır.
error: İçerik korumalıdır