resmi gazete

KORONAVİRÜS NEDENİYLE KAPATILAN İŞYERLERİ İÇİN MÜCBİR SEBEP İLAN EDİLDİ ve VERGİ ERTELEMESİ GETİRİLDİ.

GİRİŞ,

25.01.2021 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanan düzenleme ile koronavirüs nedeniyle kapatılan işyerleri için mücbir sebep ilan edildi. Ayrıca bu işyerleri için vergi ertelemesi getirildi. Yazımızda, ilgili düzenlemeyi inceleyeceğiz.

Düzenlemenin kanuni dayanağı nedir?

Düzenleme, Vergi Usul Kanunu’na dayanmaktadır. Vergi Usul Kanunu’nun mücbir sebep hükümlerinden faydalanılması konusunda açıklamalar içermektedir.

Mücbir sebep nedir?

Vergi Usul Kanunu’nda mücbir sebep halleri, sınırlı sayıda olmamak üzere sayılmıştır.

 1. Vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk,
 2. Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer sarsıntısı ve su basması gibi afetler,
 3. Kişinin iradesi dışında vukua gelen mecburi gaybubetler,
 4. Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter ve vesikalarının elinden çıkmış bulunması; gibi hallerdir.

İçişleri Bakanlığı kararıyla geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilen veya faaliyetleri tamamen durdurulan işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler için mücbir sebep ilan edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Usul Kanunu’nun kendisine verdiği yetkiyi kullanmış ve 25.01.2021 tarihli Genelge ile bu konuda detaylı açıklamalar yapmıştır.

Mücbir sebep hangi tarihleri kapsamaktadır?

Mücbir sebep kapsamındaki işyerlerinde faaliyet gösteren mükellefler, 01.12.2020 tarihi de dahil olmak üzere bu tarihten, faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun görülen tarih aralığında mücbir sebep halinde olacaktır.

Bu kapsamındaki işyerleri nasıl belirlenir?

Bir işyerinin genelge kapsamına girip girmediği, ana faaliyet konusuna göre belirlenir. Bu da tebliğin yürürlük tarihi olan 25.01.2021 tarihi itibariyle, vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınarak belirlenecektir.

Vergi dairesindeki kayıtları bakımından düzenleme kapsamındaki sektörler arasında olmayan mükelleflerin durumu nedir?

Mükellef, vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu bakımından belirlenen kapsamdaki sektörler arasında değilse, fiili duruma bakılır. Fiilen, ana faaliyet alanı bu sektörlerden herhangi birisinde ise ve mükellef bu durumu ispat ve tevsik ederse, ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınır.

Mücbir sebep nedeniyle vergi ödevleri ertelendi.

Genelge ile ertelenen hususlar, şu şekildedir:

Kanuni verilme süresi mücbir sebep dönemine isabet eden ve bu dönemde verilmesi gereken:

 1. Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil)
 2. Katma Değer Vergisi Beyannameleri,
 3. Form Ba-Bs bildirimlerinin verilmesi,
 4. Bu dönem içerisinde oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma,
 5. Bu sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları” ile e-Defterler ve bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının yüklenme süreleri,
 • Mücbir. sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26. günü sonuna kadar ertelenmiştir.
 • Ayrıca, bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, beyanname verme süresi uzatılan ilk dönemden başlamak üzere beyannamenin verilmesi gerektiği ayı izleyen aydan itibaren sırasıyla her bir dönem için takip eden ilgili ayın sonuna kadar uzatılmıştır.

Mücbir sebep halinin sona erdiği tarih itibarıyla beyanname/bildirim verme süresinin son gününe 26 günden az süre kalmışsa, beyanname/bildirim verme süresinin son günü, mücbir. sebep halinin sona erdiği tarihin içinde bulunduğu döneme ilişkin KDV Beyannamelerinin verileceği son gündür.

Sonuç,

25.01.2021 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanan tebliğle, İç işleri Bakanlığı kararıyla faaliyetine ara verilen/faaliyetleri durdurulan işyerlerinde faaliyet gösteren mükelleflerin Vergi Usul Kanunu kapsamındaki mücbir sebepten faydalanması konusunda açıklamalar yapılmıştır. Bu düzenleme ile, KDV beyannamesi, Form Ba-Bs bildirimleri verme süresi, mücbir sebep halinin sona ereceği ayı takip eden ayın 26. Gününe ertelenmiştir. Beyanname gereği tahakkuk eden vergilerin ödenme süresi de her bir dönem için ilgili ay sonuna kadar ertelenmiştir.

Avukat Derya TÜZEL  – Avukat Oğuzhan GÜLŞEN

Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla.Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla.

Paylaş

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
error: İçerik korumalıdır