araç değer kaybı

ARAÇ DEĞER KAYBI

Araç değer kaybı nedir?

Araç değer kaybı, trafik kazası sonucunda hasar gören araçta meydana gelen değer kaybını ifade etmektedir. Aracın, kaza sonrası uğradığı hasar nedeniyle piyasadaki değeri de düşmektedir.

Hangi koşullarda araç değer kaybı talep etmek mümkündür?

Araç değer kaybının talep edilebilmesi için, şu şartların bir arada bulunması gerekir:

  1. Bir araç, trafik kazası nedeniyle hasar görmüş olmalıdır.
  2. Hasar gören aracın sürücüsü kazada kusursuz olmalı veya karşı tarafa göre daha az kusurlu olmalıdır.

Araçta meydana gelen değer kaybı, zorunlu mali sorumluluk sigortası teminatı kapsamındadır.

Maddi Zararlar Teminatı: Zarar gören araçta meydana gelen değer kaybı, aracı zarar gören kişinin malı üzerindeki azalmadır. Bu azalma, ZMSS maddi zararlar teminatı kapsamındadır.

Araç değer kaybı kimden talep edilebilir?

Araç değer kaybı, kazaya karışan ve kusurlu olan tarafın aracının trafik poliçesini düzenleyen sigorta şirketinden talep edilir. 

Sigorta Bilgi Merkezi nedir?

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, ilgili kanunda  ‘’Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği nezdinde, sigortalılar ve sigorta sözleşmesinden dolaylı da olsa menfaat sağlayanlara ilişkin olarak, yanlış sigorta uygulamaları dâhil, risk değerlendirmesine esas bilgileri toplamak ve bu bilgilerin sigorta, reasürans ve sigortacılık faaliyetinde bulunan emeklilik şirketleri ile Müsteşarlıkça belirlenecek kişilerle paylaşılmasını sağlamak amacıyla’’ kurulan merkez olarak tanımlanmıştır. 

Değer kaybı nasıl talep edilir?

ZMMS (Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası) Genel Şartlarında değişiklik yapıldı. Bu değişiklik, 20.03.2020 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlandı. 01.04.2020’den itibaren yürürlüğe giren bu düzenleme gereği, belirli usuller işletilerek değer kaybı talep edilmesi mümkündür. 

Buna göre, araç değer kaybını talep ederken öncelikle bir ‘’tespit işlemi’’ yapılması zorunludur. Bu tespit işlemi de, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinde (SBM) kurulacak sistem üzerinden yapılır. Bu sistemde, ilgili branşta ruhsat sahibi sigorta eksperleri tespit işlemini yapacaktır. Sigorta eksperleri, sıra esasına göre atanır. 

Buna göre, değer kaybı talebi için öncelikle şu aşamalar yürütülmelidir:

  1. Araçta oluşan hasar için sigorta şirketine başvuru yapılmış olmalıdır. Yani, öncelikle araç için hasar kaydı oluşturulması ve bu başvurunun sonuçlanması gerekir. 
  2. Hasara uğrayan aracın ve sigortalı olan aracın poliçelerinin bulunması gerekir.
  3. Sigortalı olan aracın acente numarası bulunmalıdır. 
  4. Onarımın yapıldığı servise ait adres bilgilerinin mevcut olması gerekir.
  5. Dosya vekaleten takip edilecekse, usulüne uygun hazırlanmış bir vekaletnamenin bulunması ve sisteme kaydedilmesi gerekir. 

Bu bilgiler ve sistemde istenen diğer bilgilerle birlikte SBM nezdinde gerekli başvuru yapılır. 

Başvuru sonucunda atanan sigorta eksperi, araç değer kaybı talebine ilişkin raporu, elektronik sisteme yükler. 

Araç değer kaybı talep edilen sigorta şirketinin, başvuruya 15 günlük cevap verme hakkı vardır.

Sigorta şirketi, araç değer kaybı talebiyle kendisine yapılan başvuruyu 15 gün içinde sonuçlandırmak zorundadır. Bu süre içerisinde başvuru reddedilir veya eksik ödeme yapılırsa, zarar gören kişi tahkim veya dava açma yoluna gidebilir.

Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru:

Sigorta şirketinden gerekli cevabı alamayan kişi sigorta tahkim komisyonuna başvurma hakkına sahiptir. 

Dava Yolu:

Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurmayan veya başvuru neticesinde talebi karşılanmayan kişinin dava açma hakkı da vardır.

Araç değer kaybı nasıl tespit edilir?

Araçta oluşan değer kaybının belirlenmesinde birçok kriter etkilidir. Bunlar şu şekildedir: Aracın kilometresi, markası, modeli, hasarın ağırlığı, piyasa rayiç bedeli. Araçtaki değer kaybı, Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurulması veya dava açılması halinde, alanında uzman bilirkişiler vasıtasıyla hesaplanacaktır.  

Zamanaşımı süresi nedir?

Aracı değer kaybına uğrayan kişiler; zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendikleri tarihten itibaren 2 yıl ve her hâlde; kazanın gerçekleştiği tarihten itibaren 10 yıl içinde talepte bulunma hakkına sahiptir. Bu süreler içinde ileri sürülmeyen talepler zamanaşımına uğrar.

Sonuç

Trafik kazası sonucu aracında hasar oluşan kişiler, bu hasar nedeniyle aracın piyasadaki değerinin düşmesi nedeniyle oluşan araç değer kaybını, kazaya karışan karşı taraf aracının poliçesini düzenleyen sigorta şirketinden talep etme hakkına sahiptir. Başvurunun, bu alanda çalışan avukatlarla takip edilmesi, hak kaybına uğranılmaması için önemlidir. 

TÜZEL&GÜLŞEN Hukuk Bürosu, araç değer kaybı talebi başvurusu ve sürecin takibi noktasında hukuki hizmet vermektedir. 

AVUKAT DERYA TÜZEL

Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. 

Paylaş

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
error: İçerik korumalıdır