aracın trafikten men edilmesi

YOLCU TAŞIYAN ARACIN TRAFİKTEN MEN EDİLMESİ

Araç nedir?

Aracın trafikten men edilmesi konusunu değerlendirirken öncelikle araç kavramının tanımlamak gerekmektedir. Araç, Karayolları Trafik Kanunu’nda şu şekilde tanımlanmıştır;

“Araç : Karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adıdır.”

Kanundaki tanımından görüleceği üzere bir şeyin araç olarak trafikten men işleminin konusu olabilmesi için bu şeyin öncelikle karayolunda kullanılabilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte aracın motorlu veya motorsuz olmasının bir önemi yoktur.

Aracın trafikten men edilmesi ne demektir?

Aracın trafikten alıkonulması; Karayolları Trafik Kanunu’nda belirtilen hallerde, bu hali tespit eden trafik zabıtalarınca araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasıdır. Alıkonulma süresi trafik zabıtasınca tespit edilen hale göre değişmektedir. Kanun her hal için trafikten alıkonulma sürelerini belirlemiştir. Yazımızın konusunu oluşturan, çalışma izni/ruhsatı almadan belediye sınırları içerisinde yolcu taşıyan araç 60 gün süreyle trafikten alıkonulur.

Yolcu kimdir, yolcu taşıma nedir?

Halk arasındaki yaygın kullanımıyla yolcu, şoför dışında araçta bulunan kişilerdir. Ancak mevzuattaki teknik tanımında yolcu kavramı nedir? Yolcu kimdir? İzinsiz olarak yolcu taşımacılığı yaptığı gerekçesiyle aracın trafikten men edilebilmesi için yolcu kavramının mevzuatta nasıl tanımlandığına bakmamız gerekir. Yolcu kavramı Karayolları Trafik Kanunu’nda tanımlanmıştır.

Karayolları Trafik Kanunu’nun(KTK) Tanımlar başlıklı 3. maddesi;

“Yolcu : Aracı kullanan sürücü ile hizmetliler dışında araçta bulunan kişilerdir.”

Hükmünü içermektedir. Görüleceği üzere mevzuattaki yolcu tanımı halk arasındaki yaygın tanımdan farklıdır. KTK’nda, şoför ve hizmetliler dışında kalan kişiler yolcu olarak tanımlanmıştır. Yani şoför dışında araçta bulunan herkes yolcu değildir. Araçta bulunan kişilerin ne şekilde tanımlanması gerektiğiyle ilgili hukuki destek almanız gerekmektedir.

Kiralık araçla yolcu taşınması halinde aracın trafikten men edilmesi

Kiralanan araçla ticari amaçla yolcu taşınması halinde araç trafikten men edilebilir mi? Bu hususta değerlendirme yapabilmek için incelenmesi gereken hususlar vardır.

Örneğin;

  • Aracın kiralık olduğu kiralama belgeleriyle ispatlanabiliyor mu?
  • Aracı kiralayan gerçek veya tüzel kişi, kiralayanın aracı ne amaçla kullanacağını biliyor mu? Veya süreç içerisinde aracın amacı dışında kullanıldığından haberdar olmuş mu?
  • Bu hususlara ilişkin bilgi, belge, delil var mı?

Bu ve sair hususlarda detaylı inceleme ve değerlendirme yapılması gerekir. Kiralık araçla ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapıldığı gerekçesiyle araç trafikten men edilse bile açılacak dava ile aracın trafikten men edilme işleminin iptali sağlanabilir.

Aracın trafikten men edilmesi halinde açılacak davada görevli ve yetkili mahkeme neresidir?

Aracın trafikten men edilmesi halinde işlemin iptali için açılacak davada görevli mahkeme İdare Mahkemesidir.

Trafikten men işlemi ile birlikte uygulanan idari para cezasının kaldırılması hangi mahkemeden talep edilir?

Kural olarak trafik idari para cezalarına karşı başvurulacak merci Sulh Ceza Hakimlikleridir. Ancak idari para cezasının, idari işlem niteliğindeki aracın trafikten alıkonulması işlemiyle birlikte uygulanması halinde her iki işleme karşı da başvurulacak merci İdare Mahkemesidir.

Aracın trafikten men edilmesi işleminin iptali halinde ödenen otopark ücretinin iadesi  ve araçtan yoksun kalma nedeniyle oluşan zararlar tazmin edilebilir mi?

İşlemin iptal edilmesi halinde işlemden kaynaklanan zararlar idareden talep edilebilir.

Sonuç olarak,

Yolcu taşıma nedeniyle aracın trafikten men edilmesi belirli şartlara bağlanmıştır. Bu şartların gerçekleşip gerçekleşmediğinin hukuki değerlendirmesi yapılarak, işlemin hukuka aykırı olduğu kanaatine varıldığında dava açmakta kişilerin büyük menfaatleri vardır. Özellikle trafikten men edilen aracı işleri için kullanan kişi veya şirketlerin araçlarını en kısa sürede geri alabilmeleri işleri için büyük önem taşımaktadır.

Yolcu taşıma sebebiyle aracınız trafikten men edildiyse hukuki hizmet ve destek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Avukat Oğuzhan GÜLŞEN

Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin.

Paylaş

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
error: İçerik korumalıdır