İLÇE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ

7.550 (yedibinbeşyüzelli) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklar

İL TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ

Büyükşehir statüsünde olan illerde:

    • 7.550 (yedibinbeşyüzelli) Türk Lirası ile 11.330 (onbirbinüçyüzotuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklar

Büyükşehir statüsünde olmayan illerin:

    • Merkezlerinde 11.330 (onbirbinüçyüzotuz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklar
    • Bağlı ilçelerde 7.550 (yedibinbeşyüzelli) Türk Lirası ile 11.330 (onbirbinüçyüzotuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklar

Son yazılar

error: İçerik korumalıdır