İnternet sitemizin Resmi Gazete Gelişmeleri kısmında yer verdiğimiz bir Anayasa Mahkemesi kararıyla kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan zararların tazmini davalarında verilen kararın icraya konulabilmesi için kesinleşme şartı arayan kanun maddesinin iptal edildiğini belirtmiştik.
Ancak Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararından sonra, İCRA VE İFLÂS KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’un 21. maddesiyle, Kamulaştırma Kanunu’na Geçici madde 16 eklendi. Bu maddeyle, kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan tazminat davalarında verilen kararların icraya konulabilmesi için kesinleşmesi gerektiği kuralı, yeniden kanuna eklenmiş oldu. 
Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla.
error: İçerik korumalıdır