Kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan tazminat davasında verilen kararın icrası için, kesinleşme şartını arayan düzenleme iptal edildi. 19.06.2021 TARİHİNDE RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN KANUN İLE KESİNLEŞME ŞARTI YENİDEN GETİRİLDİ. 

çalışan işçinin yaşlılık aylığı RESMİ GAZETE : 07.05.2021 çalışan işçinin yaşlılık aylığı

çalışan işçinin yaşlılık aylığı KONU : Geçici madde 14- 1. cümledeki  “mahkeme kararları kesinleşmedikçe icraya konulamaz.” kısmı ve 1. cümlenin kalan kısmı iptal edildi.

çalışan işçinin yaşlılık aylığı HAK :Mülkiyet Hakkı / AİHS’e Ek 1 Numaralı Protokol- Anayasa md. 35

çalışan işçinin yaşlılık aylığı SONUÇ :

Kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan tazminat davalarında verilen kararın icraya konulabilmesi için kesinleşmesi gerekmez.

12.06.2019 tarihinden önce kesinleşme olmadan başlatılan icra takiplerinin kesinleşmiş mahkeme kararı sunuluncaya kadar duracağı, kesinleşme olmadan yeni bir takip de başlatılamayacağı kuralı iptal edildi.

ÖNEMLİ NOT: Anayasa Mahkemesi’nin, yukarıda yer verdiğimiz iptal kararından sonra, İCRA VE İFLÂS KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’un 21. maddesiyle, Kamulaştırma Kanunu’na Geçici madde 16 eklendi. Bu maddeyle, kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan tazminat davalarında verilen kararların icraya konulabilmesi için kesinleşmesi gerektiği kuralı getirildi.
İlgili kanun, 19.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. Konuya dair yeni gelişmeye, buradan ulaşabilirsiniz.  
error: İçerik korumalıdır