GİRİŞ

Bu hukuki rapor, 25.12.2020 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanan İşletmeler ve İşyerlerinin Araç Park Hizmetlerinin (Vale) Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik hükümlerinin incelenmesini içerir.

RESMİ GAZETE YAYIM TARİHİ : 25.12.2020

YÜRÜRLÜK :

• Yönetmeliğin, herhangi bir işletmede vale hizmetinde çalıştırılacak kişiler için aradığı, Vale Görevlisi (Seviye 3) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olma şartı 01.01.2023′ e kadar uygulanmayacak.

• Yönetmeliğin diğer maddeleri 01.07.2021′ de yürürlüğe girecek.

İÇERİK :

1. Sıhhi işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, kendileri veya hizmet satın alarak sözleşme imzaladıkları vale işletmeleri eliyle bu hizmeti verebilecek. Ancak vale hizmetinin, ana faaliyet konusuna tali faaliyet olarak işlenmesi gerekmekte olup, ruhsatına vale hizmetini işletmeyen işyerleri bu hizmeti veremeyecek.

2. Vale hizmeti en fazla 3 kilometre yarıçap içerisinde karşılanabilecek.

3. Vale görevlisi, yalnızca işvereni tarafından kendisine verilen vale hizmetine ilişkin görevleri yerine getirecek olup, kendisi ya da işvereni dışında başka kişiler hesabına vale hizmeti yapamayacak.

4. Vale hizmet bedeli, esnaf işletmeleri için ve tacirler için yürürlükte olan fiyatlandırma tarifelerine ilişkin yönetmeliklerdeki fiyat tarifesini geçemeyecek.

5. Vale noktalarında; vale hizmeti almanın zorunlu olmadığını belirtir levha herkesin göreceği şekilde asılacak ve kendi parseli içerisinde otoparkı olan işyerleri, ücretsiz otopark alanlarına sürücüyü yönlendirmek için yönlendirme işaretleri kullanacak.

6. Ücretsiz otopark alanları, karayolları ve halkın kullanımına açık alanlarda vale hizmeti için özel alan ayrılamayacak.

7. Vale hizmetinde çalıştırılacak kişi, Vale Görevlisi (Seviye 3) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olacak.

8. Vale hizmeti veren işletme ve işyerleri, hizmete ilişkin olarak ve hizmet süresi içinde ortaya çıkan araç hasarlarını, trafik cezalarını ve araç çekme bedellerini tazmin etmek zorunda olacak.

9. Vale hizmeti veren işletme ve işyerleri, ödenecek tazminatları teminat altına almak amacıyla gerekli sigorta poliçelerini yaptırıp bunları hizmet verdikleri işletmeyle yaptıkları resmi hizmet sözleşmesi ekinde sunmak zorunda olacak.

10. Ana faaliyet konusuna tali faaliyet olarak vale hizmetini işleten işyerlerine, yönetmeliğe aykırı hareket halinde, idari para cezası verilebilecek ve faaliyetten men kararı uygulanabilecek. Aykırılık ve noksanlıkların faaliyetten menedilen süre içerisindegiderilememesi

Son yazılar

error: İçerik korumalıdır