Cifte Vatandaslik Nedir

ÇİFTE VATANDAŞLIK NEDİR ve HANGİ DURUMLARDA SÖZ KONUSU OLUR

Vatandaşlık Nedir?

Geçmişten günümüze doğru baktığımızda vatandaşlık tanımlarının sürekli değiştiği görülmektedir. Tarih boyunca aynı dine mensup olmak, belli bir soydan gelmek, belirli bir cinsiyette olmak  gibi kıstaslar vatandaşlık tanımlamasının belirlenmesinde rol almış olmakla birlikte günümüzde vatandaşlık tanımlaması, bir devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olmak olarak tanımlanmaktadır. Hemen hemen bütün devletlerin yasa ile düzenlediği bu durum bizim ülkemizde de Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 3. Maddesinde Türk vatandaşının tanımı yapılarak yer edinmiştir. Çifte vatandaşlık nedir?

Türk Vatandaşlığı Kanunu madde 3;

“Türk vatandaşı: Türkiye Cumhuriyeti Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan kişiyi”

Diyerek, vatandaşlığın Türkiye Cumhuriyeti Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olmak olduğunu belirtmiştir. Belirtilen bu vatandaşlık bağı hiçbir din, ırk, cinsiyet ve benzeri ayrım yapmaksızın devlet ile insan arasında kurulan hukuki bir bağdır. Vatandaşlık bağının ne şekilde ve ne zaman kurulacağı devletler tarafından egemenlik yetkisi kapsamında hazırladıkları kanunlarla belirlenmektedir.

Çifte Vatandaşlık Nedir?

Çifte vatandaşlık, kişinin aynı anda birden çok devlet ile arasında vatandaşlık bağı bulunduğu durumu ifade etmektedir. Yukarıda belirttiğimiz üzere vatandaşlık bağı, nasıl ve ne zaman kurulacağını devletlerin egemenlik yetkilerini kullanarak hazırladıkları yasalarla düzenledikleri hukuki bağdır. Kişinin aynı zaman diliminde birden çok devletle bu hukuki bağa sahip olması halinde çifte vatandaşlık dediğimiz statü ortaya çıkmaktadır.

Çifte Vatandaşlık Statüsü Hangi Durumlarda Elde Edilebilir?

Vatandaşlık bağı hukuki bir bağ olup bu bağın nasıl, ne zaman ve hangi koşullarda kurulacağı devletlerin mahfuz yetkisi altındadır. Yani her devlet kişiler ile devlet arasında kurulacak bu hukuki bağın şartlarını uluslararası antlaşmalar çerçevesinde kendisi belirlemektedir. Bir Türk vatandaşının çifte vatandaş statüsüne sahip olması için gerekli şartlar şunlardır;

  • Bir Başka Devletin Vatandaşlığına Hak Kazanmış Olmak

Çifte vatandaşlıktan söz edebilmek için öncelikle kişinin halen vatandaşlık bağını devlet dışında başka bir devlet ile vatandaşlık bağını kurması gerekmektedir. Kurulacak bu vatandaşlık bağı, vatandaşlık bağı kurulmak istenen yasaları çerçevesinde gerçekleşecek olup bir başka devletle vatandaşlık bağı kurulmadan çifte vatandaşlık statüsü söz konusu olmayacaktır.

  • Halen Vatandaşlık Bağı Bulunan Devletin ve Yeni Vatandaşlık Bağı Kurulan Devletin Yasaları Çifte Vatandaşlık Statüsünü Tanımış Olması

Çifte vatandaşlık için gerekli şartlardan birisi de vatandaşlık bağı kurulmuş olan her iki devletin de çifte vatandaşlık statüsünü tanımış ve izin vermesi gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çifte vatandaşlığı Türk Vatandaşlık Kanunu’nda çok vatandaşlık olarak tanımlamış ve kabul etmiştir. 

“Çok vatandaşlık: Türk vatandaşının aynı anda birden çok vatandaşlığa sahip olmasını”

Bizim kanunlarımız buna izin vermekle birlikte vatandaşlık bağı kurmaya hak kazanılan bir başka devletin yasaları çifte vatandaşlığa izin vermediği durumda çifte vatandaşlık statüsünün kurulması mümkün olmayacak ve kişinin devletlerden yalnız biri ile sahip olduğu vatandaşlık bağını devam ettirmesi gerekecektir.

  • Bildirimde Bulunmuş Olmak

Çifte vatandaşlık statüsüne sahip olmak için gerekli son şart ise ilgili kurumlara başka bir devletin vatandaşlığının kazanıldığının bilgisinin verilmesidir. Türk Vatandaşlığı Kanunu madde 44;

“Herhangi bir nedenle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişilerin, bu durumlarına ilişkin belgeleri ibraz etmeleri ve yapılacak inceleme sonucunda kayden aynı kişiler olduklarının tespiti halinde, nüfus aile kütüklerindeki kayıtlarına çok vatandaşlığa sahip olduklarına dair açıklama yapılır.”

Diyerek, yabancı bir devletin vatandaşlığını kazanan kişilerin durumlarına ilişkin belgeleri ibraz ederek bilgilendirme yapması üzerine yapılacak inceleme ile aynı kişi olmaları tespit edilmesi halinde nüfus aile kütüklerine kayıtları yapılarak çifte vatandaşlık statüsü kazanacaklarını belirtmiştir.

AVUKAT OĞUZHAN GÜLŞEN

Paylaş

Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback
Çifte Vatandaşlık Başvurusu ve Belgeleri- Tüzel & Gülşen Hukuk Bürosu
3 years ago

[…] bu durumu belirtmiştir. Ayrıntılı bilgi için çifte vatandaşlık nedir yazımızı […]

error: İçerik korumalıdır