yurtdışında verilen boşanma kararı

7226 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİK SONRASINDA YABANCI ÜLKE ADLİ VEYA İDARİ MAKAMLARINCA VERİLEN BOŞANMA KARARLARININ NÜFUS KÜTÜĞÜNE TESCİLİ

Genel Olarak

Eşlerin her ikisinin veya birinin Türk vatandaşı olduğu durumlarda; yurtdışında verilen boşanma kararı, evliliğin butlanı kararı, iptali kararı veya mevcut olmadığı kararı verilmesi halinde bu kararların. Türkiye’de nüfus kütüğüne tescili gerekmektedir. Söz konusu kararların nüfus kütüğüne tescili için gerekli olan, tarafların birlikte başvurma şartı bazı durumlar için esnetilmiştir.

I. Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 27/A Neyi Düzenler?

Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun. 27/A maddesi, yabancı ülke adli veya idari makamlarınca yurtdışında verilen boşanma kararının nüfus kütüğüne tescilini düzenlemektedir. Söz konusu kararların nüfus kütüklerine tescil edilebilmeleri için verildikleri ülkenin kanunlarına göre konusunda yetkili adlî veya idarî makam tarafından verilmiş ve usulen kesinleşmiş olması ve Türk kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması gerekmektedir.

İlgili düzenlemenin değişiklikten önceki hali gereğince; yabancı ülke adli veya idari makamlarınca boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine yönelik verilen kararların ülkemizde nüfus kütüğüne tescil edilebilmesi için tarafların ilgili makamlara bizzat veya vekilleri aracılığıyla. BİRLİKTE başvurmaları gerekmekteydi.

II. 7226 Sayılı Kanun ile Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 27/A’da Yapılan Değişiklik

Pandemi sürecinin başında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un. 26 mart 2020 perşembe günü resmi gazetede yayınlanmıştır. Bununla birlikte Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun ilgili maddesinde de ekleme yolu ile değişiklik yapılmıştır. Böylece yabancı ülke adli veya idari makamlarınca verilen boşanma kararlarının ülkemizde nüfus kütüklerine tescil edilmesi için gerekli olan ilgili makamlara birlikte başvuru şartı kolaylaştırılmıştır.

7226 sayılı Kanun ile NHK’nun 27/A maddesinde tarafların birlikte başvurması gerektiği düzenlemesinin devamına yapılan eklemede;

“veya taraflardan birinin ölmüş ya da yabancı olması halinde. Türk vatandaşı olan diğer taraf veya vekilinin tek başına başvurması…”

Hükmü haiz olup, birlikte başvuru şartına istisna getirilmiştir. Yabancı ülke adli veya idari makamlarınca verilen bu kararların ülkemizde nüfus. kütüklerine işlenmesi için gerekli olan birlikte başvuru şartının istisnaları yapılan eklemede görüldüğü üzere;

a. Taraflardan birinin ölmüş olması

Yabancı ülke adli veya idari makamlarınca verilen kararların taraflarından biri olan kişinin ölmesi üzerine sağ. kalan Türk veya yabancı taraf bizzat veya vekili aracılığı ile tek başına ilgili. Türk makamlarına başvurarak, verildikleri ülkenin kanunlarına göre konusunda yetkili adlî veya idarî makam tarafından verilmiş ve usulen kesinleşmiş olan ve. Türk kamu düzenine açıkça aykırı bulunmayan kararların nüfus kütüğüne tescilini sağlayabilir. 

b. Taraflardan birinin yabancı olması

Şayet yabancı ülke adli veya idari makamlarınca verilen kararların taraflarından biri Türk. ve diğeri yabancı ise Türk olan taraf bizzat veya vekili aracılığı ile ilgili makamlara başvuruda bulunarak verildikleri ülkenin kanunlarına göre konusunda yetkili adlî veya idarî makam tarafından verilmiş ve usulen kesinleşmiş olan. ve Türk kamu düzenine açıkça aykırı bulunmayan kararların nüfus kütüğüne tescilini sağlayabilir. Bu durumun söz konusu olması için taraflardan birinin yabancı olması gerekmektedir. Bu durumda yabancı olan eşin hayatta olup olmadığına bakılmaksızın. Türk olan tarafın başvurusu üzerine nüfus kütüklerinde değişiklik yapılabilir.

III. Sonuç ve Değerlendirme

7226 sayılı Kanun ile yapılan eklemeden önce yabancı ülke adli veya idari makamlarınca verilen ve verildikleri ülkenin kanunlarına göre konusunda yetkili adlî veya idarî makam tarafından verilmiş ve usulen kesinleşmiş olan ve Türk kamu düzenine açıkça aykırı bulunmayan kararların nüfus kütüğüne tescil edilebilmesi için tarafların ilgili makamlara. BİRLİKTE başvurması şartı aranmaktaydı. 

Söz konusu şartın yerine getirilmemesi halinde  nüfus kütüklerinde değişiklik yapılabilmesi. için taraflardan biri ilgili kararı veren ülkenin yargı makamlarına başvurmalıdır. Akabinde ülkemizde tanıma davası açma yolu ile nüfus. kütüğünün değişmesini sağlayacak bir yargı kararı alması gerekmekte idi. Zira tanıma davasının konusunu yabancı ülke yargı organlarınca verilmiş ve kesinleşmiş yargı kararları oluşturmaktadır. Yabancı ülke adli veya idari makamlarınca verilen kararlar tanıma davasına konu edilememektedir. Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda yapılan bu değişiklik ile taraflardan birinin başvuruda bulunmaması halinde ortaya çıkacak bu. sorun yukarıda belirttiğimiz şartları taşıyan durumlar için giderilmiş olup ilgili. kararların nüfus kütüklerine işlenme sürecini kolaylaştırmıştır.

Tüzel&Gülşen Hukuk Bürosu olarak; yurtdışında verilen boşanma kararı, evliliğin butlanı, iptali veya mevcut olmadığına ilişkin kararların nüfus kütüğüne tescil edilmesi için müvekkillerimize hukuki hizmet sağlamaktayız.

AVUKAT OĞUZHAN GÜLŞEN

G. Ü. L. Ş. E. N. 

Paylaş

Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Ekber Bagci
Ekber Bagci
2 years ago

Yurtdışı boşanmada tanıma tenfiz için ne kadar maliyet gerekli?
Boşanmam ile ilgili Alman Mahkemesince gerekli tüm evraklarım mevcuttur.

Oğuzhan Gülşen
Admin
Oğuzhan Gülşen
2 years ago
Reply to  Ekber Bagci

Merhaba, ücret ve süreçle ilgili bilgi almak için iletişim bölümünde bulunan telefon numaraları veya mailler aracılığıyla bizimle irtibat kurun lütfen.

error: İçerik korumalıdır