idari gözetim kararına itiraz

SINIR DIŞI ETMEK ÜZERE İDARİ GÖZETİM VE İDARİ GÖZETİME İTİRAZ

Genel olarak,

İdari gözetim, yabancının, belli sürelerle geri gönderme. merkezilerinde bulundurulması hakkında verilen bir karardır. İdari gözetim kararı şu iki halde gündeme gelir: Uluslararası koruma başvurusu sahiplerinin, kanunda yazılı istisnai nedenlerle idari gözetimi ve sınır dışı etmek üzere idari gözetim. idari gözetim kararına itiraz.

Hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancılar hakkında, kanunda sayılı birtakım nedenlerle idari gözetim kararı alınır. İlk makalemizde; Türkiye’de yaşayan yabancılar hakkında verilebilecek sınır dışı etme kararını, kararın koşullarını ve iptal davasını inceledik. Bu makalemizdeyse yabancıların, sınır dışı etmek üzere idari gözetim altında tutulması, idari gözetime alternatif yükümlülükler, idari gözetim kararına itiraz konularını ele alacağız.

Sınır dışı etmek üzere idari gözetim nedir?

Hakkında sınır dışı etme kararı alınan şu kapsamdaki yabancılar hakkında, sınır dışı etmek üzere idari gözetim kararı alınır:

Yabancının:

 • Kaçma ve kaybolma riski bulunması,
 • Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal etmesi,
 • Sahte ya da asılsız belge kullanması,
 • Kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmaması,
 • Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturması

İdari gözetim kararını valilik alır.

İdari gözetime alternatif yükümlülük nedir?

Bir üst başlıkta belirttiğimiz hallerde; yabancılar hakkında, idari gözetim kararı alınabileceği gibi, idari gözetime alternatif yükümlülükler de getirilebilecektir. Bu yükümlülükler şu şekildedir:

 1. Belirli adreste ikamet etme,
 2. Bildirimde bulunma,
 3. Aile temelli geri dönüş,
 4. Geri dönüş danışmanlığı,
 5. Kamu yararına hizmetlerde gönüllülük esasıyla görev alma,
 6. Teminat
 7. Elektronik izleme

Yabancı, idari gözetim kararı sonrası geri gönderme merkezine götürülür.

Hakkında idari gözetim kararı alınan yabancılar, yakalamayı yapan kolluk birimi tarafından, geri gönderme merkezlerine 48 saat içinde götürülür.

Geri gönderme merkezindeki idari gözetim süresi kural olarak 6 ayı geçemez.

Yabancı hakkında uygulanan idari gözetim süresi 6 ayı geçemeyecektir. Ancak sınır dışı etme işlemi şu nedenlerle tamamlanamazsa, bu sürenin en fazla 6 ay daha uzatılması mümkündür.

 • Yabancının iş birliği yapmaması
 • Yabancının, ülkesiyle ilgili doğru bilgi ya da belgeleri vermemesi

Valilik, idari gözetim kararını her ay denetlemek zorundadır.

İdari gözetim kararı verildikten sonra Valilik, kararın devamının zorunlu olup olmadığını her ay düzenli olarak değerlendirecektir. Ancak gerek görülürse, 30 günlük süre beklenmeyecektir. İdari gözetimin devamında zorunluluk yoksa, ilgili yabancı için idari gözetim derhâl sonlandırılacaktır. Bu yabancılara, yukarıda yer verdiğimiz, idari gözetime alternatif yükümlülükler getirilir.

İdari gözetim kararı- sürenin uzatılması- değerlendirme sonuçları tebliğ edilmelidir.

İdari gözetime ilişkin karar, idari gözetim süresini uzatma kararı ve her ay düzenli olarak yapılan değerlendirme sonuçları; yabancıya veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilmelidir. Bu kararlar gerekçeli olmak zorundadır.

İdari gözetim altına alınan yabancı, bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa, kendisi veya yasal temsilcisine kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında bilgi verilmesi gerekir.

İdari gözetim kararına karşı Sulh Ceza Hakimine başvurulabilir.

Yabancı hakkında alınan idari gözetim kararına karşı:

 • Yabancı,
 • Yasal temsilcisi,
 • Avukatı, sulh ceza hâkimine başvurabilir.

Sulh ceza hakimliğine yapılan başvuru idari gözetimi durdurmaz.

Dilekçe idareye verilirse, yetkili sulh ceza hâkimine derhâl ulaştırılacaktır. Sulh ceza hâkimi itirazı 5 gün içinde karara bağlar. Sulh ceza hâkiminin vereceği karar kesindir. İdari gözetim şartlarının ortadan kalktığı, değiştiği iddiasıyla yeniden sulh ceza hâkimine başvurulması mümkündür. Bu başvuruyu da yabancı/yasal temsilcisi/avukatı yapabilir.

İdari gözetime alternatif yükümlülüklere itiraz etmek mümkün müdür?

İdari gözetime alternatif yükümlülüklerin; belirli adreste ikamet etme, bildirimde bulunma, aile temelli geri dönüş, geri dönüş danışmanlığı, kamu yararına hizmetlerde gönüllülük esasıyla görev alma, teminat elektronik izleme olduğunu belirtmiştik.

Bir yabancı hakkında elektronik izleme yükümlülüğü getirilirse, yabancı/yasal temsilcisi/avukatının, bu karara karşı sulh ceza hâkimine başvurması mümkündür.

Sulh ceza hakimliğine yapılan başvuru idari gözetime alternatif yükümlülüğü durdurmaz.

Sulh ceza hâkimi. itirazı 5 gün içinde karara bağlar. Sulh ceza hâkiminin vereceği karar kesindir.

Şayet yabancı, idari gözetime alternatif yükümlülüklere uymazsa, hakkında idari gözetim kararı alınabilir.

Yabancı, teminat süresi içinde Türkiye’den çıkmazsa ne olur?

İdari gözetime alternatif yükümlülüklerden biri de teminattır. Ancak; yabancı, teminat süresi içerisinde Türkiye’den çıkmazsa, teminat, Hazineye irat kaydedilecektir. Bu durumda; mücbir sebepler ve mahkeme sürecinin sona ermemesi halleri saklıdır.

Geri gönderme merkezi nedir?

İdari gözetime alınan yabancıların tutulduğu merkezlerdir. Bu merkezler İçişleri Bakanlığı tarafından işletilir. Bu merkezlerde yabancılara temel sağlık, iletişim, barınma ve detayları kanunda yazılı diğer hizmetlerin sağlanması gerekir.

Sınır dışı etme kararı nasıl yerine getirilir?

Geri gönderme merkezlerindeki yabancıların, kolluk birimi tarafından sınır kapılarına götürülmesiyle karar icra edilmiş olur. Bu merkezlere sevk edilmesine gerek kalmadan sınır dışı edilecek yabancılarsa, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün taşra teşkilatının koordinesinde, kolluk birimleri tarafından sınır kapılarına götürülecektir.

Sınır dışı kararının yerine getirilmesi için gerekli seyahat masrafları kuralları kanunda düzenlenmiştir.

Temel kural, sınır dışı edilecek yabancıların seyahat masraflarını kendilerinin karşılamasıdır. Ancak; yabancının hiç parası yoksa seyahat masraflarının tamamını Genel Müdürlük karşılar. Masraflara ilişkin diğer detaylar, ilgili kanunda düzenlenmiştir.

Sonuç,

Yabancılar hakkında alınan idari gözetim kararı, sürenin uzatılması, idari gözetimin değerlendirilmesi sonuçları birer idari işlem olup, bu işleme karşı sulh ceza hakimliğine itiraz etmek mümkündür. İtiraz süreci; usul ve esas bakımından detaylı ve teknik bilgiler gerektirmekte olup sürecin avukatla takibi, hak kaybına uğranılmaması adına önem taşımaktadır. İdari gözetim kararına itiraz.

TÜZEL&GÜLŞEN HUKUK BÜROSU, Yabancılar Hukuku alanında ve bu bağlamda, yabancılar hakkında verilen idari gözetim kararlarına karşı yapılacak itiraz konusunda hukuki hizmet vermektedir. Yabancılar Hukuku çalışma alanımızın detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

 

Avukat Derya TÜZEL

Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla.

Paylaş

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
error: İçerik korumalıdır