Boşanma davası açma

BOŞANMA DAVASI AÇILMASI ve BOŞANMA SEBEPLERİ

Genel Olarak

Evlilik birliğini sona erdirmek isteyen eşlerden biri veya her ikisi, diğer eşe karşı boşanma davası açma hakkına sahiptir. Boşanma davası; çekişmeli olarak veya şartları varsa anlaşmalı olarak açılabilir.

1. Çekişmeli Boşanma Davası Açma

Evlilik birliğini sona erdirmek isteyen eşlerden biri veya her ikisi; boşanmaya sebebiyet veren kusurlu davranışın kime ait olduğunun belirlenmesi ve tazminat, nafaka, ortak çocuğun velayet. hakkı gibi boşanmanın fer’ilerinin karara bağlanması için diğer eşe karşı çekişmeli boşanma davası açabilir.

Çekişmeli boşanma davasında görevli mahkeme Aile Mahkemesi’dir. Davanın açılacağı Aile Mahkemesi; eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

Çekişmeli boşanma davası açacak olan eş, mevcut olan özel veya genel boşanma sebeplerini dava dilekçesinde açıkça belirtmelidir.

1.a. Özel Boşanma Sebepleri

  • Zina : Eşlerden biri zina ederse, diğer eş zina olayını öğrenmesinden başlayarak 6 ay içinde zina sebebiyle boşanma davası açabilir. Her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.
  • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış : Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle, bu sebebin öğrenilmesinden başlayarak 6 ay içinde boşanma davası açabilir. Her hâlde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.
  • Suç işleme veya haysiyetsiz hayat sürme : Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.
  • Terk : Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği hallerde terk eylemini oluşturur. Ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem. üzerine hâkim veya noter tarafından yapılan ihtar da sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir.
  • Akıl hastalığı : Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.

1.b. Genel Boşanma Sebepleri

  • Evlilik birliğinin temelinden sarsılması : Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

2. Anlaşmalı Boşanma Davası Açma

Anlaşmalı boşanma, eşlerin; boşanmanın mali durumu, ortak çocukların velayeti, çocukla kişisel ilişki kurulması gibi hususlarda anlaşarak boşanmak istemeleridir. Evliliği bir yıldan az süren eşlerin, anlaşmalı boşanma davası açma hakları yoktur.

Anlaşmalı boşanma davalarında da görevli mahkeme Aile Mahkemesi’dir. Anlaşmalı boşanma davasında eşlerin anlaşması esas olup, yetki itirazı. söz konusu olmayacağından anlaşmalı boşanma davası istenilen yerde açılabilir. Eşler; boşanmanın mali durumu, ortak çocukların velayeti, çocukla kişisel. ilişki kurulması gibi boşanmanın sonuçları hususunda anlaştıklarını içeren bir protokol hazırlar. Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ile birlikte, eşlerin anlaştığını gösteren bu protokolün de mahkemeye sunulması gerekir.

Anlaşmalı boşanma davasında eşlerin bizzat duruşmaya giderek, anlaşmalı boşanma iradelerini hakime açıklamaları gerekmektedir. Hakimin, tarafların iradelerini serbestçe açıkladıklarına kanaat getirimesi ve boşanmanın mali sonuçlarıyla çocukların durumuyla ilgili taraflar arasında yapılan anlaşmayı uygun bulması halinde boşanma kararı verilir.

Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak, tarafların. mahkemeye sunduğu anlaşma üzerinde gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Ancak taraflar, hakimin yaptığı değişiklikleri kabul etmedikçe anlaşmalı boşanma gerçekleşmez. Hakim tarafından yapılan değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur.

Sonuç

Çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davalarının her ikisi de Aile Mahkemesi’nde açılan davalardır. Çekişmeli boşanma davası açarken, dava dilekçesinde, var olan. boşanma sebeplerinin delilleri ile birlikte belirtilmesi önem arzetmektedir. Anlaşmalı boşanma davasında ise eşler arasındaki anlaşmayı düzenleyen protokolün titizlikle hazırlanması gerekmektedir. Aksi takdirde gerek boşanmanın mali hususları gerek de çocukların durumu konularında hak kaybı yaşanabilmektedir.

Tüzel&Gülşen Hukuk Bürosu olarak, çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davalarında deneyimli kadromuzla titizlikle dava ve hukuki danışmanlık hizmetlerini vermekteyiz.

AVUKAT OĞUZHAN GÜLŞEN

Örneğin. Örneğin. Sonuç olarak. Örneğin. Örneğin. Sonuç olarak. T. Ü. Z. E. L. G. Ü. L. Ş. E. N. H. U. K. U. K. B. Ü. R. O. S. U. Örneğin. Örneğin. Sonuç olarak. Örneğin. Örneğin. Sonuç olarak. 

Paylaş

Subscribe
Notify of
guest
4 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback
Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası - Tüzel & Gülşen Hukuk Bürosu
2 years ago

[…] boşanma kararı verilebilir. Boşanma davası açılması ve sebepleri konusunu bir başka makalemizde incelemiştik. Bu makalemizde, özel bir boşanma sebebi olan akıl hastalığı nedeniyle […]

trackback
Haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma-Tüzel&Gülşen Hukuk Bürosu
2 years ago

[…] boşanma kararı verilebilir. Boşanma davası açılması ve sebepleri konusunu bir başka makalemizde incelemiştik. Bu makalemizde, özel bir boşanma sebebi olan küçük düşürücü suç işleme […]

trackback
Hayata kast nedeniyle boşanma davası - Tüzel & Gülşen Hukuk Bürosu
2 years ago

[…] boşanma kararı verilebilir. Boşanma davası açılması ve sebepleri konusunu bir başka makalemizde incelemiştik. Bu makalemizde, özel bir boşanma sebebi olan hayata kast nedeniyle boşanma davası […]

trackback
Zina nedeniyle boşanma davası - Tüzel & Gülşen Hukuk Bürosu
2 years ago

[…] boşanma kararı verilebilir. Boşanma davası açılması ve sebepleri konusunu bir başka makalemizde incelemiştik. Bu makalemizde, özel bir boşanma sebebi olan zina nedeniyle boşanma davası […]

error: İçerik korumalıdır