arabuluculuğun sürelere etkisi

ARABULUCULUĞUN SÜRELERE ETKİSİ

Genel olarak

Uyuşmazlık yaşayan tarafların, aralarındaki bu uyuşmazlığı bir arabulucu vasıtasıyla çözüme kavuşturmasını hedefleyen alternatif bir uyuşmazlık çözüm yolu olan arabuluculuk süreci hakkındaki yazımızdan sonra; bu yazımızda da arabuluculuğun sürelere etkisi hakkında bilgi vereceğiz.

Arabuluculuk süreci ne zaman başlar? Arabuluculuğun sürelere etkisi bakımından önemi nedir?

Dava açılmadan önce arabulucuya başvuru hâlinde; tarafların ilk toplantıya davet edilmeleri ve taraflarla arabulucu arasında sürecin devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya varılıp bu durumun bir tutanakla belgelendirildiği tarihten itibaren arabuluculuk süreci başlar.

Dava açıldıktan sonra arabulucuya başvuru hâlinde;

  • Mahkeme tarafları arabuluculuğa davet etmiş ve taraflar bu daveti kabul etmişse, davetin kabul edildiği tarihten itibaren arabuluculuk süreci başlar.
  • Taraflar, arabulucuya başvurma konusunda anlaşmaya vardıklarını, duruşma dışında mahkemeye yazılı olarak beyan etmişler ya da duruşmada bu beyanları tutanağa geçirilmişse bu tarihten itibaren arabuluculuk süreci başlar.

Arabuluculuğun sürelere etkisi noktasında, arabuluculuk sürecinin başlangıç zamanının tespiti önem arz etmektedir.

Yargılama yapan mahkeme de, arabuluculuğa elverişli uyuşmazlıklarda tarafları arabuluculuğa teşvik edecektir. Arabuluculuğun sürelere etkisi

Hukuk yargılamasında; yazılı yargılama usulünde, dilekçeler karşılıklı verildikten sonra ön inceleme aşamasına geçilir. Ön inceleme duruşmasında mahkeme; dava şartlarını ve ilk itirazları inceler. Uyuşmazlık konularını tam olarak belirler, hazırlık işlemleri ile tarafların delillerini sunmaları ve delillerin toplanması için gereken işlemleri yapar.

Mahkeme ayrıca; tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği davalarda onları sulhe veya arabuluculuğa teşvik eder. Bu hususları da tutanağa geçirir. Bu görev, kanunla düzenlenmiştir.

Ön inceleme duruşmasının sonunda, tarafların sulh veya arabuluculuk faaliyetinden bir sonuç alıp almadıkları; sonuç alamadıkları takdirde anlaşamadıkları hususların nelerden ibaret olduğu tutanakla tespit edilecektir. Mahkemenin tarafları arabuluculuğa teşviki, arabuluculuk sürecinin başlangıç zamanının tespiti bakımından önem arz etmektedir.

Arabuluculuk faaliyeti ne zaman sona erer?

Şu haller, arabuluculuk faaliyetini sona erdirir:

  • Tarafların anlaşmaya varması.
  • Taraflara danışıldıktan sonra arabuluculuk için daha fazla çaba sarf edilmesinin gereksiz olduğunun arabulucu tarafından tespit edilmesi.
  • Taraflardan birinin karşı tarafa veya arabulucuya, arabuluculuk faaliyetinden çekildiğini bildirmesi.
  • Tarafların anlaşması
  • Uyuşmazlığın arabuluculuğa elverişli olmadığının tespit edilmesi.

Arabuluculuk süreci sonunda bir tutanak imzalanır.

Arabuluculuk sonunda bir tutanak düzenlenir. Bu tutanakta; tarafların anlaştıkları, anlaşamadıkları veya arabuluculuk faaliyetinin nasıl sonuçlandığı yazar. Bu tutanağı arabulucu düzenler. Tutanakta; arabulucu, taraflar, kanuni temsilcileri veya avukatlarının imzası yer alır. Ancak; taraflar, kanuni temsilcileri veya avukatları tutanağa imza atmak zorunda değildir. Şayet bu kişiler imzadan imtina ederse; arabulucu, sebebini belirterek tutanağı imzalar. Ancak arabulucunun, taraflar adına tutanağa imza atma yetkisi yoktur.

Arabulucu, bu tutanak ve sonuçları konusunda da, taraflara gerekli açıklamaları yapar. Bu tutanağa; faaliyetin sonuçlanması dışında hangi hususların yazılacağına taraflar karar verecektir. Tutanağın imzalanarak arabuluculuk sürecinin sona erdirildiği tarihin tespiti, arabuluculuğun sürelere etkisinin tespiti bakımından önem arz etmektedir.

Arabuluculuk sürecinin zamanaşımı ve hak düşürücü sürelere etkisi nedir?

Arabuluculuğun sürelere etkisi bakımından incelediğimiz süreler ‘’zamanaşımı ve hak düşürücü süreler’’dir. Arabuluculuk sürecinin başlamasından sona ermesine kadar geçen süre, zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

Sonuç

Bu yazımızda, arabuluculuğun sürelere etkisi konusunu inceledik. Arabuluculuk sürecinin başlangıç ve bitiş tarihi, arabuluculuğun sürelere etkisi bakımından önemli tarihlerdir. TÜZEL&GÜLŞEN HUKUK Bürosu, arabuluculuk başvurusu ve süreci hakkında hukuki hizmet ve danışmanlık hizmeti vermektedir. İletişim bilgilerimiz için tıklayınız.

Av. Arb. Derya TÜZEL GÜLŞEN

 

Paylaş

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
error: İçerik korumalıdır