arabuluculuk başvurusu

ARABULUCULUK BAŞVURUSU

Genel olarak

Uyuşmazlık yaşayan tarafların, aralarındaki bu uyuşmazlığı bir arabulucu vasıtasıyla çözüme kavuşturmasını hedefleyen alternatif bir uyuşmazlık çözüm yolu olan arabuluculuk süreci hakkındaki yazımızdan sonra; bu yazımızda da arabulucululuk başvurusu hakkında bilgi vereceğiz. 

Arabulucuya başvurmak ücretli midir?

Arabuluculuk ücretli bir faaliyettir. Arabulucu, yaptığı faaliyete karşılık, ücret ve masrafları isteme hakkına sahiptir. Ayrıca arabulucu, ücret ve masraflar için avans yani ön ödeme de talep etme hakkına sahiptir. 

Arabulucu, arabuluculuk süreci başlamadan önce de arabuluculuk teklifinde bulunan taraf veya taraflardan ücret ve masraflar için avans isteme hakkına sahiptir. Burada alınan avans, arabuluculuk süreci sonunda alınacak arabuluculuk ücretinden mahsup edilecektir. Şayet arabuluculuk süreci başlamazsa, bu ücret iade edilmez. Masraftan kullanılmayan kısım, arabuluculuk süreci sonunda iade edilir.

Arabulucuyu kim seçer?

Başka bir usul kararlaştırılmamışsa, arabuluculuk başvurusu sürecinde arabulucuyu veya arabulucuları taraflar seçer. 

Zorunlu dava şartı olan arabuluculukta; arabuluculuk bürosu, komisyon başkanlıklarına bildirilen listeden arabulucuyu belirler. Ancak taraflar, arabuluculuk başvurusu sırasında listede yer alan herhangi bir arabulucu üzerinde anlaşırsa, bu arabulucu görevlendirilecektir. 

Örnek olarak; iki ticari şirket, kıymetli evraktan kaynaklanan alacak uyuşmazlığında, sicile kayıtlı arabulucular arasından diledikleri arabulucuyu seçme hakkına sahiptir. Ancak; böyle bir anlaşma sağlanamazsa, arabuluculuk bürosu, komisyon başkanlıklarına bildirilen listeden arabulucuyu atar.

Arabuluculuk başvurusu ne zaman yapılır?

Taraflar; dava açılmadan önce arabuluculuk başvurusu yapabileceği gibi, dava görülürken de bu süreci başlatma hakkına sahiptir. Mahkeme de, tarafları arabulucuya başvurmak konusunda aydınlatıp, teşvik edebilecektir.

Aksi kararlaştırılmadıkça; taraflardan birinin arabulucuya başvuru teklifine 30 gün içinde olumlu cevap verilmezse, bu teklif reddedilmiş sayılacaktır. Örnek olarak; iki ticari şirket, yaptıkları sözleşmede bu süreyi 45 gün olarak belirlemiş olabilir. Bu halde 45 gün içinde cevap verilmesi beklenecektir. 

Arabuluculuk başvurusu sonrası ilk toplantı tarihini kim belirler?

Arabulucu, arabuluculuk başvurusu sonrasında, ilk oturum davetini yaparken toplantı tarihi ve yerinin belirlenmesi konusunda taraflar ile iletişim kurmalıdır. Kendisi, doğrudan ilk toplantı tarihini belirleyemez. Bu konuda öncelikle taraflarla görüşme yapmalıdır. Ancak; toplantı tarihi ve yeri konusunda taraflarla yaptığı görüşme sonucunda bir anlaşma sağlanamazsa, toplantı tarihini ve yerini kendisi belirler. Taraflara bildirir. 

Dava açıldıktan sonra arabuluculuk başvurusu yapılırsa süreç nasıl işler?

Dava açıldıktan sonra taraflar, mahkemeye, birlikte arabulucuya başvuracaklarını beyan etme hakkına sahiptir. Bu durumda mahkeme; yargılamayı, 3 ayı geçmemek üzere erteler. Ancak taraflar birlikte arabuluculuk başvurusu yaparsa; bu sürenin, 3 ay daha  uzatılması mümkündür. Diğer bir deyişle; mahkeme, davanın görülmesini en fazla 6 ay süreyle erteleyebilecektir. 

Arabulucu ücretini kim öder?

Arabulucunun ücreti, faaliyetin sona erdiği tarihte yürürlükte bulunan Arabulucu Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenecektir. Ücret ile masraf da taraflarca eşit olarak karşılanır. Ancak bu kuralların aksine anlaşma yapılması mümkündür. Örnek olarak; taraflar, arabulucu ücretini taraflardan yalnızca birinin ödeyeceğine karar verebilir. 

Arabulucunun, arabuluculuk sürecine ilişkin olarak; belirli kişiler için aracılık yapma veya belirli kişileri tavsiye etme karşılığında ise herhangi bir ücret alması yasaktır. Bu yasağa aykırı olarak yapılan işlemler ise geçersizdir. 

Sonuç

Bu yazımızda, arabuluculuk başvurusu ve devamındaki sürece yer verdik. TÜZEL&GÜLŞEN HUKUK Bürosu, arabuluculukk başvurusu ve süreci hakkında hukuki hizmet ve danışmanlık hizmeti vermektedir. İletişim bilgilerimiz için tıklayınız.

Av. Derya TÜZEL GÜLŞEN

Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla.

Paylaş

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
error: İçerik korumalıdır