sınır dışı kararının iptali

Sınır dışı kararının iptali (Deport kararına itiraz)

Genel olarak,

Sınır dışı etme kararı, yabancılar hakkında yetkili makam tarafından verilen idari bir karardır. Ülkemizdeki yabancılar bu kararla; menşe ülkesine, transit gideceği ülkeye veya üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilmektedir. Bu makalemizde; Türk makamları tarafından Türkiye’de yaşayan yabancılar hakkında verilebilecek deport kararını, bu kararın koşullarını ve sınır dışı kararının iptali konularını ele alacağız.

Sınır dışı etme kararı kimler hakkında verilir

Sınır dışı etme kararı, ülkemizdeki yabancılar hakkında alınabilir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler hakkında sınır dışı etme kararı alınamaz. Zira; Anayasa madde 23/son ‘’ Vatandaş sınır dışı edilemez…’’ hükmünü haizdir. Yalnızca Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiler hakkında sınır dışı etme kararı alınabilir.

Sınır dışı etme kararını kim alır?

Sınır dışı etme kararı Valilik tarafından alınır. Valilik, talep olmadan bu kararı alabileceği gibi; Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talimatı üzerine de bu kararı alabilir.

Sınır dışı etme kararında gerekçe ve tebliğ zorunluluğu

Kararda sınır dışı etme kararının öncelikle gerekçesi yer almak zorundadır. Bu karar, hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancıya veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. Kararda ayrıca; kararın sonucu, sınır dışı kararına itiraz usulleri ve süreleri hakkında bilgi verilmesi zorunludur. Usulüne uygun olarak verilmeyen sınır dışı kararının iptali gerekir.

Deport kararının iptali davasında görevli mahkeme hangisidir

Deport kararının iptali için İdare Mahkemelerinde dava açmak gerekir. Bu davalarda görevli yargı kolu idari yargıdır.

Sınır dışı kararının iptali davası açma süresi kaç gündür

Usulüne uygun olarak alınmış sınır dışı etme kararı; yabancı veya yasal temsilci ya da yabancının avukatına tebliğ edildikten sonra, hukuki süreç başlar. Yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı; deport yönünde verilen kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde deport kararının iptali için İdare Mahkemesine başvurabilir.

Mahkemeye yapılan başvuru, sınır dışı etme kararını veren makama da bildirilmelidir.

İdare Mahkemesi, sınır dışı kararının iptali için açılan davayı kaç günde karara çıkarır 

Mahkeme, deport kararının iptali için açılan davayı 15 günde sonuçlandırmalıdır. Mahkemenin bu konuda vereceği karar kesindir. 

Sınır dışı kararının iptali davası görülürken yabancı deport edilebilir mi

7 günlük dava açma süresi içinde görevli ve yetkili yargı makamında sınır dışı kararının iptali için dava açan yabancı, dava sonuçlanıncaya kadar deport edilemez. Ancak bu halde yabancının rızası saklıdır. Yani yabancı rızası ile ülkeyi terk etmek istemesi halinde bu durum engellenemez.

Sonuç,

Yabancılar hakkında alınan sınır dışı etme kararı bir idari işlemdir. Dolayısıyla bu işleme karşı İdare Mahkemesinde iptal davası açılması mümkündür. İptal davası gerek dava süreci gerek dava usulü bakımından detaylı ve teknik bilgiler gerektirmektedir. Bu nedenle sürecin avukatla takibi, hak kaybına uğranılmaması adına önem taşımaktadır. 

TÜZEL&GÜLŞEN HUKUK BÜROSU, yabancıların deport edilmesi işlemine karşı açılacak iptal davası konusunda hukuki hizmet vermektedir. Yabancılar Hukuku çalışma alanımızın detayları ve bize ulaşmak için tıklayınız.

Avukat Oğuzhan GÜLŞEN

Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla.

Paylaş

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
error: İçerik korumalıdır