arabuluculuk eğitimi

ARABULUCULUK EĞİTİMİ

Genel olarak

Uyuşmazlık yaşayan tarafların, aralarındaki bu uyuşmazlığı bir arabulucu vasıtasıyla çözüme kavuşturmasını hedefleyen alternatif bir uyuşmazlık çözüm yolu olan arabuluculuk süreci hakkındaki yazımızdan sonra; bu yazımızda da arabuluculuk eğitimi hakkında bilgi vereceğiz.

Arabuluculuk eğitimi nedir?

Adalet Bakanlığı siciline kayıtlı arabulucu olmanın şartlarından biri de arabuluculuk eğitimi sürecini başarıyla tamamlamaktır. 

Hangi kurumlar arabuluculuk eğitimi verir?

Arabuluculuk eğitimi, şu kurumlar tarafından verilebilir:

  1. Bünyesinde hukuk fakültesi bulunan üniversitelerin hukuk fakülteleri, 
  2. Türkiye Barolar Birliği
  3. Türkiye Adalet Akademisi 

Bu kuruluşların eğitim verebilmesi için, Adalet Bakanlığı’ndan izin alması gerekir. Bakanlık, izin verilen eğitim kuruluşlarının listesini elektronik ortamda yayımlar. 

Kuruluşların, izin için yazılı olarak başvurması gerekir. Başvuruda; arabuluculuk eğitimi programı, eğiticilerin sayısı ve uzmanlıkları ile eğitim kuruluşu veya eğitim programının finansman kaynakları hakkında gerekçeli bilgi verilmesi gerekir. 

Başvuruda sunulan belgelere dayalı olarak, eğitimin amacına ulaşacağı ve eğitim kuruluşlarında eğitim faaliyetinin devamlılığının sağlanacağı tespit edilirse; ilgili eğitim kuruluşuna en çok 3 yıl için geçerli olmak üzere izin verilecektir. İzin verilen eğitim kuruluşu, eğitim kuruluşları siciline kaydedilir.

Eğitim kuruluşu belirtilen nitelikleri taşımıyorsa; başvuru talebinin Bakanlığa ulaştığı tarihten itibaren 2 ay içinde talebi reddedilir. Bakanlık 2 ay içinde karar vermezse, talebi reddetmiş sayılır.

Sicile kayıtlı eğitim kuruluşu, kayıt süresinin bitiminden en erken 1 yıl ve en geç 3 ay önce; sicildeki kaydının geçerlilik süresinin uzatılmasını yazılı olarak talep etme hakkına sahiptir. Uzatma talebi Bakanlıkça 2 ay içinde karara bağlanır. 

Eğitim kuruluşunun sunduğu raporlardan, arabuluculuk eğitiminin başarılı şekilde devam ettiğinin anlaşılmış ve eğitim kuruluşuna verilen iznin iptalini gerektirecek sebeplerin bulunmadığı tespit edilmişse; iznin geçerlilik süresi her defasında 3 yıl uzatılabilir. Kuruluş, süresi içinde yaptığı başvuru hakkında karar verilinceye kadar listede kayıtlı kalmaya devam edecektir. 

Eğitim kuruluşunun izin süresi uzatılmamışsa veya izni iptal edilmişse, sicilden ve elektronik ortamdaki listeden silinir. 

Arabuluculuk eğitimi sürecini tamamlayan kişilere belge verilir. 

Arabuluculuk eğitimi veren eğitim kuruluşları; eğitimlerini başarıyla tamamlayan kişilere arabuluculuk eğitimini tamamladıklarına dair bir arabuluculuk yetki belgesi verir. İlgili derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilecektir. 

Yenileme eğitimi nedir?

Toplam 8 saatten az olmamak üzere 3 yılda bir kez verilen eğitimdir. Arabulucular, yenileme eğitimine, sicile kaydedildikleri tarihten itibaren 3. yılın içinde katılmak zorundadır. Bu eğitimde; arabuluculuğa ilişkin mevzuat ve içtihat değişiklikleri, arabuluculuk becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitim verilecektir. 

Arabuluculuk eğitimi veren kuruluşlar, her yıl Daire Başkanlığına bilgi vermekle yükümlüdür. 

Eğitim kuruluşları, her yıl ocak ayında, bir önceki yıl içinde gerçekleştirdikleri eğitim faaliyetinin kapsamı, içeriği ve başarısı konusunda Daire Başkanlığına bir rapor sunar. Rapor sunmayan eğitim kuruluşuna yazılı ihtarda bulunularak 1 ay süre verilir. İhtarda, raporun verilen süreye rağmen sunulmaması hâlinde eğitim verme izninin iptal edileceği bildirilir. 

Arabuluculuk eğitimi veren kuruluşun eğitim izni hangi hallerde iptal edilir?

Eğitim kuruluşuna verilen izin, şu hallerde, Adalet Bakanlığının talebi üzerine Arabuluculuk Kurulu tarafından iptal edilir: 

  1. İzin verilebilmesi için aranan şartlardan birinin ortadan kalkması veya mevcut olmadığının tespit edilmesi.
  2. Eğitimin yeterli şekilde verilememesi.
  3. Arabuluculuk eğitimi başarı belgelerinin düzenlenmesinde sahtecilik veya önemli hatalar yapılması.
  4. Her yıl Daire Başkanlığına rapor verme yükümlülüğünün yapılan ihtara rağmen yerine getirilmemesi.
  5. Eğitim faaliyetinin devamlılığının sağlanmadığının tespit edilmesi.

Eğitim kuruluşu da yazılı talepte bulunarak eğitim izninin iptalini talep etme hakkına sahiptir. Bu durumda Daire Başkanlığı,  eğitim izninin iptali kararı verir.

Eğitim izninin iptali işlemine karşı dava açmak mümkün müdür?

Bu karar idari işlem niteliğinde olup, karara karşı idari işlemin iptali davası açılması mümkündür. 

Sonuç

Bu yazımızda, arabuluculuk eğitimi konusunu inceledik. TÜZEL&GÜLŞEN HUKUK Bürosu, arabuluculuk başvurusu ve süreci hakkında hukuki hizmet ve danışmanlık ile arabuluculuk hizmeti vermektedir. İletişim bilgilerimize sitemizin ”iletişim” kısmından ulaşabilirsiniz.

Av. Arb. Derya TÜZEL GÜLŞEN

Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. Örneğin. Örneğin. Dolayısıyla. 

Paylaş

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
error: İçerik korumalıdır